17 resultaten
Filteren
van 2
BLINDELINGS?

BLINDELINGS?

Dat woordje viel mij op in I.R.S. van december 1972 op blz. 27. Ik dacht dat het niet erg protestants klonk. Een reaktie dus. We zijn het er over ééns dat ongeloof en revolutie samen gaan. Ongeloof in de „kerk", revolutie in de staat. Daarom is ook „Klare wijn" te betreuren, want: wie wind ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
366 woorden
Wat is bekering?

Wat is bekering?

De Bijbel leert heel duidelijk dat de mens zich niet kan bekeren uit eigen kracht. Wij zijn van nature geestelijk dood en kúnnen ons niet heenkeren naar het Leven, naar God zelf. Dat kán alleen, wanneer de levenwekkende adem van Gods Geest over ons komt en dóórdringt tot ons diepste zelf. ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
334 woorden
THEOLOGIE óm de THEOLOGIE

THEOLOGIE óm de THEOLOGIE

Ratelend richt het machine-geweer
de lentebloesem te gronde;
regelmatig verstenen de stonden
in het gevecht om de leer. Gewapend met de verheven toorts
worden opgeworpen wallen
uit het duister aangevallen;
gewonden rillen van de koorts. ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
A.M.H.
28 woorden
DE BARTHOLOMEUSNACHT

DE BARTHOLOMEUSNACHT

Als altijd lezenswaardige artikelen in „In De Rechte Straat", nu ook van november 1972. Terecht werd in het kerkbode-artikel van ds. J. M. Meester over de Bartholomeiisnacht gesproken als van „zo'n afschuwelijke moordpartij". Schrijver echter veroordeelt het wapengebruik door de Hugenoten. ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
Ds. A. v. d. Kooij.
356 woorden
waarom

waarom

Graag willen wij dergelijke vragen van lezers beantwoorden. Natuurlijk zouden we eenvoudig „Heer" kunnen schrijven. Dat gebeurt bv. heel vaak in de berijmde psalmen, bijv.: „Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder en breng mij, door dien glans geleid, tot Uw gewijde ten ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
1415 woorden
0dd71b963101c71777687aafe2f3c434

0dd71b963101c71777687aafe2f3c434

Vorig jaar heeft dr. Hubertus Mynarek, 43 jaar oud, professor in de r.-k. theologie aan de universiteit van Wenen sinds 1968, priester gewijd in 1953, de r.-k. kerk verlaten. Zijn afscheid van de kerk heeft hij bekend gemaakt in een open brief aan de paus. Daarin schreef hij o.a.: Macht ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
492 woorden
OP WEG NAAR DAMASCUS

OP WEG NAAR DAMASCUS

Met deze naam willen wij het dynamisch karakter van ons blad aangeven. Elk mens is op weg. Waarachtig mens zijn betekent in be-we-ging zijn. Ergens naar toe. Maar waarheen? Naar de onherroepelijke dood, naar de afgrond van het niets, zo zeggen sommigen. „Dood is dood", een schop zand over ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
H. J. Hegger
531 woorden
Wees Mijn getuige

Wees Mijn getuige

In dit nummer treft u ons nieuwe blad aan: „Op weg naar Damascus". U kunt het voor uzelf bewaren, maar mooier is, wanneer u het aan iemand geeft, waarvan u weet of vermoedt dat hij het Evangelie nog niet kent; het Evangelie in de volle diepte en warmte van de Blijde Boodschap. Vraag aan de ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
301 woorden
het getuigenis

het getuigenis

Enkele opmerkingen bij het Getuigenis in de Spaanse vertaling Nederland is, althans van ouds, een christelijk land. Nederland is een natie, waarin God in het verleden grote daden heeft gedaan, waar de Reformatie diep wortel heeft geschoten. Velen hebben de religie, die in de Reforma ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
J. van der Graaf.
834 woorden
Bittere reaktie van priester

Bittere reaktie van priester

Wij zijn op het ogenblik bezig met de verzending van een nummer van onze Engelse editie aan alle priesters in Groot-Brittannië. Dat nummer was bijna in zijn geheel gewijd aan de opwekkingsbeweging in Canada en bevatte in elk geval geen enkele polemiek tegen de r.-k. kerk. Het was uitsluitend posi ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
178 woorden
van 2