IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

6.543 resultaten
Filteren
van 655
Bidden met verwachting

Bidden met verwachting

Op Gods tijd en op maat De Heere zal ons op het gebed Zijn goedertierenheid en genade niet weigeren. Verpakt in goedertierenheid en genade komt dan Zijn hulp. Hoe die eruit ziet en waarin die bestaat - dat rnoeten we aan God overlaten. Wie beseft wat goedertierenhe ...

1 juni 2000
In de Rechte Straat
511 woorden
Van het bestuur

Van het bestuur

Bestuurssamenstelling In de Colofon kunt u lezen, dat de bestuurssamenstelling een ingrijpende wijziging heeft ondergaan. In de eerste plaats dat onze voorzitter, de heer H. van den Herik, besloten heeft met onmiddellijke ingang terug te treden. Gezien de huidige o ...

1 juni 2000
In de Rechte Straat
433 woorden
De Institutie van Calvijn (4)

De Institutie van Calvijn (4)

Hoofdsom van de ware wijsheid Calvijn heeft met de klassieke inzet van de Institutie het eigenlijke onderwerp van de theologie aangegeven. Het is geen ander dan dat van de kennis van God. Christelijke religie bestaat in de kennis van God. Dat we dit een klassieke i ...

1 juni 2000
In de Rechte Straat
2689 woorden
Komen tot Jezus

Komen tot Jezus

Laat ons van dit gedeelte leren de ruimte en volheid van de uitnodigingen van het Evangelie van Christus. Deze drie verzen zijn werkelijk kostbaar. Zij komen de bevende zondaar, die vraagt: ' Wil Christus de liefde van Zijn Vader aan zo'n mens als ik ben, openbaren?" tegemoet met de meest genadig ...

1 juni 2000
In de Rechte Straat
526 woorden
bidden tot een Drie-enig God

bidden tot een Drie-enig God

Wat is bidden? Laat ik eerst iets zeggen over wat bidden is. Bidden is spreken met God. Het is vooral ook omgaan met God. Het ontmoeten van de Heere. God wordt daarin verheerlijkt en het is ook tot onze troost, want in die ontmoeting met God groeit het vertrouwen o ...

1 juni 2000
In de Rechte Straat
185 woorden
De waarde van onze belijdenis (4)

De waarde van onze belijdenis (4)

Ieder van u zal ervan overtuigd zijn, dat het zo niet moet. Toch zijn er velen, die denken dat ze alleen maar evangelisatie kunnen bedrijven op de toer van de algemene verzoening: Jezus houdt van je, Jezus is voor jou gestorven, Hij heeft voor al je zonden betaald en je met God verzoend, en dat m ...

1 juni 2000
In de Rechte Straat
2006 woorden
God is niet ver

God is niet ver

Het moet daar wat geweest zijn op die Areopagus. Een gedrang en getrek van jewelste, om toch maar iets te kunnen opvangen van die 'betweter' Paulus. Zo werd hij minachtend genoemd door de Epikureïsche en de Stoïcijnse wijsgeren. Paulus was voor hen een praatjesmaker, die je niet al te ernstig moe ...

1 juni 2000
In de Rechte Straat
1956 woorden
Jongeren vragen naar de weg

Jongeren vragen naar de weg

De enige ware God Onze catechismus zegt in antwoord 117 dat we moeten bidden tot 'de enige ware God, Die Zich in Zijn Woord aan ons heeft geopenbaard'. En die enige ware God openbaart Zich in de Bijbel als de drie-enige God. De God van de Bijbel is onze Schepper. H ...

1 juni 2000
In de Rechte Straat
Ds. C.G. Vreugdenhil
616 woorden
De rust is elders

De rust is elders

Rust Onlangs zag ik op een huis in het Frans geschreven: 'de rust is elders'. De bewoners willen klaarblijkelijk daarmee duidelijk maken dat het leven hier op aarde altijd onrustig blijft. Dat is ook zo: er zijn altijd weer zorgen, er zijn altijd weer moeiten, er m ...

1 juni 2000
In de Rechte Straat
271 woorden
Gods werk in Congo (1)

Gods werk in Congo (1)

In 1970 werd de laatste volkstelling gehouden. Er waren toen 45 miljoen inwoners. Van de bevolking was 61 procent rooms-katholiek, 24 procent protestant en bijna 9 procent Kimbangist (een sekte die haar stichter vergoddelijkt). Nu zijn er 60-65 miljoen inwoners. Er valt alleen maar naar te gissen ...

1 augustus 2000
In de Rechte Straat
1125 woorden
van 655