11 resultaten
Filteren
van 2
Onvoorstelbare martelingen

Onvoorstelbare martelingen

Ook 21 christenen van achter het IJzeren Gordijn woonden het congres bij. Met enkelen van hen heb ik persoonlijk gesproken. Wat is de toestand daar verschrikkelijk!Op een van de kleinere samenkomsten sprak een Rus. Zijn verhalen maakten diepe indruk op ons. Het was of toch telkens weer de ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
850 woorden
Zo diep is de kloof ….in 1974

Zo diep is de kloof ….in 1974

Voor het feest van Maria-ten-hemelopname werd, ter viering op zondag 18 augustus 1974, een liturgie verspreid in de r.-k. kerk van Nederland, waarin het volgende gebed voorkomt, dat door ons telkens onderbroken wordt met komnientaar vanuit de Bijbel. „HEILIGE MOEDER VAN ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
1298 woorden
WELKE KERK?

WELKE KERK?

In het laatste nummer van „Op weg naar Damascus" wordt op bladzijde 31 onder „Norm voor de eenheid" het volgende advies gegeven: „Wij moeten ons aansluiten bij een gemeente van Christus, waar Zijn Woord trouw en zuiver en in overeenstemming met de Schriften wordt verko ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
A. J. Bal
H.J.H.
2094 woorden
Gesprek met een Zweedse

Gesprek met een Zweedse

Bijzonder boeiend op het congres in Lausanne was de mogelijkheid van de ontmoeting met mensen van allerlei landen. Je kon zitten te praten met iemand uit Hong Kong, een ogenblik later met iemand uit Buenos Aires, uit Bombay, New York, uit Afrika, Egypte enz.Aan tafel schoof je maar aan en ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
334 woorden
Internationaal congres voor wereldevangelisatie

Internationaal congres voor wereldevangelisatie

Van 15—25 juli werd in Lausanne het Internationale Congres voor Wereldevangelisatie gehouden. De achtergrond van dit congres was de ontstellende gedachte, dat er ruim twee miljard mensen zijn, die nog niet door het Evangelie bereikt zijn; 2.000.000.000 mensen!!! die nooit de blijde boodschap hebb ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
211 woorden
IN HET STADION VAN Lausanne

IN HET STADION VAN Lausanne

Dr. Krishna uit India Dr. Paul Krishna uit India vertelde, hoe de Heere hem uit de ellende gered had In 1959 studeerde ik in Bristol voor chirurg. Mijn vrouw en kinderen waren in India achtergebleven. Ik voelde me alleen en verlaten.E ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
1724 woorden
Onzin van de bovenste plank

Onzin van de bovenste plank

In Panorama (ed. 16-1974) stond een artikel: „Jezus stierf in India — Hotelier Basharat Sadeem uit het Indiase Srinagar beschouwt zichzelf als een regelrechte afstammeling van Jezus. De bekende oudheidkundige dr. F. H. Hassnain zegt te kunnen bewijzen dat hij gelijk heeeft".„Hij baseert zi ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
314 woorden
Terreur in het Rode Paradijs

Terreur in het Rode Paradijs

Dit boek van Mitko Matheeff is een aangrijpend relaas over 29 jaar atheïstisch-kommunistische terreur tegen de christenen in de volksrepubliek Bulgarije. (Uitg. „De Banier" — Utrecht, 176 blz. ƒ 11,90).Het verhaal is uitermate boeiend en heeft een innerlijke waarschijnlijkheid. Zó kan iema ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
703 woorden
tag:IRS,19740901:newsml_a43de451186bb4b90854de73e5c204c1

tag:IRS,19740901:newsml_a43de451186bb4b90854de73e5c204c1

Ze was haar horloge kwijt. En ze hield daar juist zoveel van. Haar man had het voor haar meegebracht, toen hij van een lange reis uit het buitenland terugkeerde; een reis van wel drie maanden.Ze wist het: hij had het met veel zorg uitgekozen. Het was een kostbaar horloge; van goud; erg fij ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
554 woorden
De vervolgde kerk

De vervolgde kerk

Op dinsdag 23 juli werd de plenaire avondzitting besteed aan het onderwerp: „De kerk in de verdrukking". Door verschillende sprekers werden we voorgelicht over die landen, waar de gemeente van Jezus Christus lijdt onder vervolging, soms ten bloede toe.Tevens werd bekend gemaakt dat er een ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
562 woorden
van 2