6.034 resultaten
Filteren
van 604
herinneringen an zuid beveland

herinneringen an zuid beveland

De kleren verraden de geliefden In Zuid-Beveland hebben de pro testantse vrouwen en meisjes een andere klederdracht dan de roomskatholieke. En vroeger was er ook een dergelijk verschil te bespeuren in het uiterlijk van r.k. en protestantse mannen en jongens.Daardoor kon men het meteen zien ...

1 januari 1969
In de Rechte Straat
774 woorden
Brief van prof. Subilia

Brief van prof. Subilia

„Uw brief heeft mij zeer ontroerd. De woorden die u schreef, waren een getuigenis van naastenliefde en broederlijke gezindheid jegens prof. Angelo Alimonta (ik meen dat we hem nu wel met zijn eigenlijke naam mogen noemen, zodat hij dus niet meer prof. X. voor ons is. H.J.H.). Ik hoop en bid, dat ...

1 januari 1969
In de Rechte Straat
w.g. Dr. V. Subilia.
190 woorden
De onmogelijkheid van het priestercelibaat

De onmogelijkheid van het priestercelibaat

Wij hebben meerdere malen gewezen op het bijbelse celibaat zoals dat door Paulus wordt getekend. Dat is de ongehuwde staat die een antwoord is op een bijzondere roeping — niet van de kerk — maar van God. Mensen die daartoe om wille van het Koninkrijk geroepen worden, ontvangen tevens de gave der ...

1 maart 1969
In de Rechte Straat
H. J. H.
1242 woorden
Wees Mijn getuige

Wees Mijn getuige

In dit nummer treft u ons nieuwe blad aan: „Op weg naar Damascus". U kunt het voor uzelf bewaren, maar mooier is, wanneer u het aan iemand geeft, waarvan u weet of vermoedt dat hij het Evangelie nog niet kent; het Evangelie in de volle diepte en warmte van de Blijde Boodschap. Vraag aan de ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
301 woorden
SAVONAROLA PROFEET OF SEKTARIER?

SAVONAROLA PROFEET OF SEKTARIER?

De geschiedenis van Savonarola plaatst ons weer voor de indringende vraag van het profetisme en het sektarisme. Deze vraag kan een zware druk leggen op de gewetens van oprechte gelovigen. Wij kunnen nl. uit lafheid, uit angst voor verlies van ons veilige „baantje", de roeping om profeet te zijn o ...

1 juni 1967
In de Rechte Straat
1062 woorden
Internationaal congres voor wereldevangelisatie

Internationaal congres voor wereldevangelisatie

Van 15—25 juli werd in Lausanne het Internationale Congres voor Wereldevangelisatie gehouden. De achtergrond van dit congres was de ontstellende gedachte, dat er ruim twee miljard mensen zijn, die nog niet door het Evangelie bereikt zijn; 2.000.000.000 mensen!!! die nooit de blijde boodschap hebb ...

1 september 1974
In de Rechte Straat
170 woorden
het getuigenis

het getuigenis

Enkele opmerkingen bij het Getuigenis in de Spaanse vertaling Nederland is, althans van ouds, een christelijk land. Nederland is een natie, waarin God in het verleden grote daden heeft gedaan, waar de Reformatie diep wortel heeft geschoten. Velen hebben de religie, die in de Reforma ...

1 februari 1973
In de Rechte Straat
J. van der Graaf.
834 woorden
Giz zijt Petros

Giz zijt Petros

In De Bazuin van 4 febr. gaat de diskussie over de vraag of met de dood alles is afgelopen, voort. Voor en tegenstanders komen aan het woord en pater Rijk tracht ze dan allemaal een antwoord te geven in een artikel: „Ons leven heeft" een onpeilbare diepte-dimensie, een „— ik weet niet wat —". ...

1 maart 1967
In de Rechte Straat
H. J. Hegger
830 woorden
Verkommerend in armoede

Verkommerend in armoede

Na afloop van de samenkomst in Zeist had ik een gesprek met een jongeman. Hij was vrij zinning rooms-katholiek. Hij had ook deelgenomen aan de mondelinge diskussie. Volgens hem moesten alle dogma's maar afgeschaft worden en zouden de mensen elkaar moeten vinden in een algemeen religieus be ...

1 maart 1969
In de Rechte Straat
603 woorden
RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

Angst Allereerst die diepe rust in het volbrachte werk van Christus! Als het vliegtuig nu ineens zou neervallen, zou ik weten dat ik zou vallen in de armen van de goede Herder. Hij zou mij voor eeuwig opvangen. Wat kon ik vroeger sidderen voor de toorn van God! Dan zag ik mezelf ree ...

1 maart 1976
In de Rechte Straat
1221 woorden
van 604