6.351 resultaten
Filteren
van 636
MGK. ZWARTKRUIS: SCHISMA . . .? OVER M'N LIJK !

MGK. ZWARTKRUIS: SCHISMA . . .? OVER M'N LIJK !

In De Nieuwe Linie van 23 dec. stond een vraaggesprek met mgr. Zwartkruis, waarin hem deze vraag werd gesteld: „Stel eens dat alle priesters zouden zeggen: We nemen het celibaat niet meer..Als het gezag zich dan niet per se wil aanpassen aan 'het geweten van veel anderen, zou het dan in dit avant ...

1 januari 1968
In de Rechte Straat
268 woorden
Machtsverhoudingen binnen het Vaticaan

Machtsverhoudingen binnen het Vaticaan

Dat er spanningen zijn binnen het vatikaan is duidelijk af te leiden uit het grote verschil tussen de Italiaanse en de Latijnse teksten van de laatste twee encyclieken.De meest aannemelijke verklaring lijkt mij deze: De Italiaanse tekst is van Paulus VI, daarbij geholpen door zijn medewerk ...

1 januari 1968
In de Rechte Straat
1318 woorden
veel zegen veel kansen veel werk

veel zegen veel kansen veel werk

Het valt ons niet moeilijk om aan 't begin van dit jaar namens het bestuur enkele regels te schrijven. We kijken in de eerste plaats achterom naar het vorige jaar en trachten onze zegeningen te tellen. Al heel gauw komen we tot de conclusie, dat ze ontelbaar zijn. De Here gaf kracht en vreugde vo ...

1 januari 1968
In de Rechte Straat
Ds. J.A. Hamers
voorz.
821 woorden
U bedelt te veel voor de ex-priesters

U bedelt te veel voor de ex-priesters

Gelegenheid tot getuigen De bedoeling van onze lepeltjes- en grammofoonplatenaktiie is helemaal niet commercieel. Toen wij begonnen met onze lepeltjesaktie, schreven wij:„Velen willen graag over het Evangelie spreken, ook met rooms-katholieken. Maar hoe moet je dat ...

1 januari 1968
In de Rechte Straat
J. ten Hoor
475 woorden
Telefoon uit Madrid

Telefoon uit Madrid

Donderdagavond kwart voor elf. De telefoon rinkelt. Madrid is aan de lijn, ds Alberto Araujo, direkteur van de Bijbelschool aldaar. Eerst de gebruikelijke beleefdheids vragen: Hoe gaat het met u en met uw vrouw en kinderen? Dat kunnen de Spanjaarden niet nalaten, ook al is zo'n telefoon nog zo du ...

1 januari 1968
In de Rechte Straat
496 woorden
Leden van nieuwe comité's

Leden van nieuwe comité's

Het Woord Gods Is het ook voor u:EEN LAMP VOOR UW VOET? Psalm 119:105EEN LICHT OP UW PAD? Psalm 119:105Handelt u er naar of niet? Matth. 7:24-26Welke vrucht brengt het bij u voort? Matth. 13:19-23Kent u Hem, die HET WOORD is? Joh. ...

1 januari 1968
In de Rechte Straat
398 woorden
de nederige paus?

de nederige paus?

WIJ ONTVINGEN VAN CAM. METZ (R.K. PRIESTER) EEN BRIEF, DIE WIJ VANZELFSPREKEND GAARNE OPNEMEN. „Ik zou u wel graag meedelen wat Patriarch Athenagoras meent over K. Kerk en Paus. Ik vertaal voor u wat hij zei tot de Paus bij zijn bezoek te Rome, 26 okt. jl.: „Wij ko ...

1 januari 1968
In de Rechte Straat
636 woorden
vragen aan prof. Kuitert

vragen aan prof. Kuitert

l. De reformatie heeft altijd geleerd, dat de kerk haar gezag enkel ontleent aan de mindere of meerdere mate van getrouwheid aan 'het "Woord Gods, en niet aan een 'historische opeenvolging. Verlaat u dat beginsel niet, als u spreekt over Rome als over de „kerk met de oudste rechten", - en ondergr ...

1 januari 1968
In de Rechte Straat
2977 woorden
GESPREK MET PROFESSOR V. D. WOUDE

GESPREK MET PROFESSOR V. D. WOUDE

Hooggeachte Professor v.d. Woude,In Gereformeerd "Weekblad schreef u: „Natuurlijk werd met deze ontvangst (van de bisschoppen) allerminst gezegd, „dat onze gereformeerde kerken eenzelfde heilsweg verkondigen als de r.k. kerk". En toch zegt u verderop, dat er desondanks „geen reden is om ov ...

1 maart 1968
In de Rechte Straat
C. van der Woude
1160 woorden
van de redaktie

van de redaktie

Het belangrijkste onderwerp van dit nummer is „de wederzijdse Dooperkenning." Daarnaast plaatsen we vier artikelen over de biecht: twee r. katholieken verdedigen de biecht: Prof. Brugmans en kard. Alfrink; twee ex-r. katholieken wijzen de biecht af: Jean Brepsant en het getuigende meisje op pag. ...

1 maart 1968
In de Rechte Straat
210 woorden
van 636