6.132 resultaten
Filteren
van 614
HEBT U DAAR DAN GEEN LAST VAN?

HEBT U DAAR DAN GEEN LAST VAN?

Er zijn mensen die enorm optimistisch over zichzelf denken. Zij verstaan Rom. 6:7 in deze zin, dat wij niet slechts rechtens (d.i. krachtens de toerekening van de gerechtigheid van Christus) vrij zijn van de zonde, maar ook feitelijk.Ik kan d ...

1 januari 1970
In de Rechte Straat
1548 woorden
DE FRONTEN VERLEGGEN ZICH

DE FRONTEN VERLEGGEN ZICH

Wie de inhoud van ons blad de laatste tijd aandachtig heeft gevolgd, zal bemerkt hebben, dat wij ons anders zijn gaan opstellen. Waarom is dat gebeurd? Niet omdat wíj zouden zijn veranderd. We staan echter voor het feit dat de r.-k. kerk van Nederland - en daar hebben we immers het meest mee te m ...

1 januari 1970
In de Rechte Straat
1466 woorden
tag:IRS,19700101:newsml_2ea5c9efef9cf4d259d0c12fa98423d7

tag:IRS,19700101:newsml_2ea5c9efef9cf4d259d0c12fa98423d7

„Mijn leven is onrustig en vol angsten. Ik zie alles somber in en er is veel duisternis rondom mij. Nergens en bij niemand vind ik vrede.En toch, temidden van deze verschrikkelijke verwarring hoor ik de roepstem van God, maar ik weet niet waar ik Hem zoeken moet en waar ik Hem vinden kan. ...

1 januari 1970
In de Rechte Straat
543 woorden
gedachtenwisseling over DE BIECHT

gedachtenwisseling over DE BIECHT

De heer Joosten:Tot de meest belangrijke en ook de meest duidelijke woorden die Christus gesproken heeft, behoren toch wel de woorden „Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde; gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik u. Gaat dan……".Met deze gewichtige woorden word ...

1 januari 1970
In de Rechte Straat
1004 woorden
De zekerheid des geloofs

De zekerheid des geloofs

1970 is begonnen.
Wat weet de gelovige meer omtrent de toekomst van deze wereld in dit nieuwe jaar dan de ongelovige?
NIETS!Wat weet de gelovige meer omtrent zijn persoonlijke toekomst in dit nieuwe jaar dan de ongelovige?
NIETS!En toch heeft tegenover de absolute onzeke ...

1 januari 1970
In de Rechte Straat
J. W. H. M. Brunklaus
167 woorden
van predikheer ot predikant

van predikheer ot predikant

(VERVOLG VI)Sommige mensen denken, dat achter kloostermuren alleen maar zeer ernstige mensen huizen, indrukwekkende vaten van heiligheid en geleerdheid, paters die de hele dag, al of niet met de kap ingetogen op het hoofd, over dikke boeken gebogen zitten. En inderdaad zijn daar zulke mens ...

1 januari 1970
In de Rechte Straat
G. M. A. Hendriksen
2334 woorden
Storende zetfout

Storende zetfout

Tot onze spijt is in het laatste nummer een storende zetfout ingeslopen. Op p. 4 moeten de onderste 7 regels, die beginnen met „leven, het eeuwige leven" verplaatst worden naar boven. Ze moeten komen direkt onder de titel: „Terug naar de gemeente" en dus onmiddellijk boven de zin, die begint met: ...

1 januari 1970
In de Rechte Straat
91 woorden
DE BIECHT

DE BIECHT

Antwoord aan dhr. JoostenEr bestaat, dacht ik, gevaar dat we in ons antwoord op het gewaardeerde betoog van de heer Joosten langs elkaar heen redeneren. In het stuk van deze scribent staan veel dingen die we van harte mede kunnen onderschrijven. En toch hebben we sterk het gevoel dat we op ...

1 februari 1970
In de Rechte Straat
M. J. Arntzen
1192 woorden
S.O.S. uit Italië

S.O.S. uit Italië

Uit een brief van een Italiaanse ex-priester: ,,Ik heb dagen gekend van volkomen radeloosheid. Ik heb echter nog geloof en dit geloof heeft mij gered, zodat ik niet de uiterste dwaasheid heb begaan. Mijn vertrouwen in de oversten en in de r.-k. kerk die zij vertegenwoordigen, is geheel verdwenen. ...

1 februari 1970
In de Rechte Straat
233 woorden
tag:IRS,19700201:newsml_f42222c355fc0ca51b15cea4a8b09de7

tag:IRS,19700201:newsml_f42222c355fc0ca51b15cea4a8b09de7

Er is een proefnummer van het weekblad, uitgegeven door de Reformatorische Christelijke Persstichting, verschenen.„Niet een dagblad - als we het goed willen doen, behoort dat tot de onmogelijkheden voorlopig - maar als weekblad verschijnen we".Het pleit voor deze stichting dat ze ni ...

1 februari 1970
In de Rechte Straat
J.A.H.
343 woorden
van 614