6.351 resultaten
Filteren
van 636
tag:IRS,19610301:newsml_f5eaa883d9fbe945a6b958f3621335d3

tag:IRS,19610301:newsml_f5eaa883d9fbe945a6b958f3621335d3

Dat is een heel belangrijke vraag. Want Jezus is nu eenmaal opgevaren ten hemel. Hij is niet meer op deze aarde. Pas aan het einde der tijden zal Hij wederkomen. Op de wolken des hemels. Met grote macht en majesteit. Maar hoe zal het zijn in die tussentijd? Laat Hij ons dan alleen? Of heeft Hij i ...

1 maart 1961
In de Rechte Straat
729 woorden
EX-PRIESTER-FONDS:

EX-PRIESTER-FONDS:

Er zijn vele rooms-katholieke priesters, die hun leven hebben gewijd aan de uitbreiding van de rooms-katholieke kerk, in de mening, dat deze kerk de enige ware Kerk van Christus is.Onder hen zijn er velen, die tot ande ...

1 januari 1961
In de Rechte Straat
212 woorden
ZWARTE SWANENZANG

ZWARTE SWANENZANG

De kernredaktie van „Te Elfder Ure" moet aftreden. Er is van hoger hand ingegrepen. We kennen dat systeem:in de diktatuur worden mensen, wier hart te dicht bij de tong ligt, „beseitigt".In het decembernummer schrijft dr. Bernard Delfgauw een afscheidsartikel, getiteld:„Z ...

1 januari 1961
In de Rechte Straat
1731 woorden
* Van de hak op de tak. *

* Van de hak op de tak. *

BRAVO, KATHOLIEKE VRIENDEN ! Ja, nu laat ik het woord „rooms" bewust weg voor „katholieken". Want… dit was de gebedsintentie, die paus Joannes XXIII aan de katholieken van heel de wereld heeft voorgesteld voor de maand november: Heer, geef ...

1 januari 1961
In de Rechte Straat
1731 woorden
tag:IRS,19610101:newsml_2a17ba924e79d1b722bfa0a3de6187ac

tag:IRS,19610101:newsml_2a17ba924e79d1b722bfa0a3de6187ac

Ons blad groeit als kool. Soms tegen de verdrukking in. Het was en is soms nog om niet bij te houden.De drukker is gewoonweg uit zijn huis gegroeid. Mede door de enorme toename van het aantal abonnees van ons blad moest hij naar een andere bedrijfsruimte uitzien. Men liep elkaar in de weg. ...

1 januari 1961
In de Rechte Straat
544 woorden
GODS

GODS

God gaat met ieder zijn eigen weg. God herhaalt Zich nooit. Er zijn wel algemene trekken in het beeld van God met zijn kinderen. Maar de tederheid, waarmee God Zich over iemand heenbuigt, die vrijgekocht is door het bloed van zijn Zoon, heeft toch ook altijd een eigen nuance, een eigen kleur. ...

1 februari 1961
In de Rechte Straat
1096 woorden
tag:IRS,19610201:newsml_80742cc64d27bbe5e4fff16af0b04a99

tag:IRS,19610201:newsml_80742cc64d27bbe5e4fff16af0b04a99

Genade is een hard woord.Ais jongens vochten wij wel eens. Bij wijze van spel En degene die overwonnen had, liet dan zijn verslagen „vijand" niet los, voordat hij „genade" had gevraagd. Sommigen konden dat woord niet over hun lippen krijgen Ze lieten zich liever bla ...

1 februari 1961
In de Rechte Straat
J.W.H.M. Brunklaus
Ev.
566 woorden
tag:IRS,19610101:newsml_e7ff3689eff3ade7463395d66628f3f5

tag:IRS,19610101:newsml_e7ff3689eff3ade7463395d66628f3f5

Prof. Dr. E. Schillebeeckx O.P. is zeker één van de meest originele roomskatholieke denkers van onze tijd. Hij heeft niet alleen een briljante geest, maar kan zijn overdenkingen ook weergeven in een prachtige stijl. Je leest zijn boeken met veel plezier.Eén van zijn boeken heet ...

1 januari 1961
In de Rechte Straat
H. J. HEGGER.
388 woorden
Langs pijnlijke omzwervingen naar Jezus.

Langs pijnlijke omzwervingen naar Jezus.

Amsterdam, 1 december 1960. Geachte dominee, Op 19-jarige leeftijd ben ik toegetreden tot de rooms-katholieke kerk, waarin ik tot mijn dertigste jaar gelukkig ben geweest. Sinds echter ongeveer anderhalf jaa ...

1 maart 1961
In de Rechte Straat
HENNY BOS.
1974 woorden
NEEM JEZUS AAN!!

NEEM JEZUS AAN!!

In alle getuigenissen, die wij in ons blad publiceren, klinkt steeds weer de jubel om Jezus, die men gevonden heeft. Een vreemde, bovenwereldse blijdschap is dat. Uit de ogen van deze getuigen straalt een wonderbaar licht.Hoe kan het anders? Zij hebben Jezus gezien, de Zoon van God, Licht ...

1 maart 1961
In de Rechte Straat
J.W.H.M. BRUNKLAUS
338 woorden
van 636