IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

6.449 resultaten
Filteren
van 645
NAAR EEN protestantse curie?

NAAR EEN protestantse curie?

De bijna blinde kardinaal Frings van Keulen heeft op 8 november de aanval op de curie, met name op de Congregatie van het H. Officie, in de concilieaula geopend. De kardinaal verweet aan deze congregatie, (die vroeger de naam droeg van congregatie van de inkwisitie,) dat zij vaak onrechtvaardig t ...

1 januari 1964
In de Rechte Straat
H.J.H.
2158 woorden
tag:IRS,19640301:newsml_2e4fff1487a972d9fcdfd3926644edc0

tag:IRS,19640301:newsml_2e4fff1487a972d9fcdfd3926644edc0

Ik heb hier voor mij liggen: „La revelación y la Iglesia", door prof. dr. Teofilo Ayuso Marazuela, homiletisch kanunnik van de kathedraal van Zaragoza, uitg. La Editorial, Coso 70, Zaragosa, 4e druk, 1950.Het is interessant om te lezen, wat deze professor, die niet minder dan 52 boeken hee ...

1 maart 1964
In de Rechte Straat
481 woorden
De „Witte Vrÿmetselarÿ

De „Witte Vrÿmetselarÿ

In Spanje is een van de machtigste instituten van de r.k. kerk ontstaan, n.l. het Instituut „Opus Dei". Hierover lazen wij in Kath. Archief van 22 jan. 1960 het volgende: Onder protekto raat van de pauselijke staatssecretaris „Kardinaal ...

1 maart 1964
In de Rechte Straat
453 woorden
RECHT

RECHT

Het is nu al een jaar lang dat ik met u, lezers van In De Rechte Straat, in kontakt sta. Het getuigenis dat u van mij hebt kunnen lezen in de afgelopen maanden, droeg als datum van opstelling: oktober 1%2. Dit getuigenis was in zijn opzet bedoeld als een schrijven aan degene die mijn aartsbisscho ...

1 januari 1964
In de Rechte Straat
Celso Muñiz.
H.J.H.
2410 woorden
tag:IRS,19640301:newsml_ec4f2e295939587ba3f0528734e60f9b

tag:IRS,19640301:newsml_ec4f2e295939587ba3f0528734e60f9b

Jozua 9:14 Het volk Israël is bezig het door God beloofde land in Zijn Naam te bezetten. De opmars is niet te stuiten, er is geen houden aan. Met de hand op Gods Woord trekken ze vooruit. Jericho valt door het geloof, Jozua 6, en de stad Ai wordt ook onder de voet ...

1 maart 1964
In de Rechte Straat
J. Gravendeel
428 woorden
tag:IRS,19640301:newsml_ea3b5b16eec03f329cfe068dfcfb52ce

tag:IRS,19640301:newsml_ea3b5b16eec03f329cfe068dfcfb52ce

De overgang van Prinses Irene naar de r.k. kerk heeft het protestantse deel van Nederland ongetwijfeld diep geschokt.Immers ons vorstenhuis was voor ons niet slechts het symbool van nationale eenheid, maar ook een historisch en tegelijk levend teken van het goed recht van de reformatie in ...

1 maart 1964
In de Rechte Straat
H. J. Hegger
1101 woorden
tag:IRS,19640301:newsml_bd721e508419a2c0dee004eb118a3dfd

tag:IRS,19640301:newsml_bd721e508419a2c0dee004eb118a3dfd

Het is niet voldoende, dat wij bij een overgang naar de r.k. kerk proberen aan te tonen, dat dit ten onrechte geschied is.Zulk een overgang moet ons tot bezinning en verootmoediging brengen. Dan kan het een heilzame schok betekenen, waardoor wij ineens wakker schrikken uit ons dikwijls gez ...

1 maart 1964
In de Rechte Straat
H. J. Hegger.
783 woorden
Verzoeke te WAARSCHUWEN !

Verzoeke te WAARSCHUWEN !

Aan de achterzijde van deze kaart staat te lezen, dat drager van die kaart r. katholiek is en bij een ongeval graag de bijstand van een priester zou hebben. Alle leden van het genootschap St. Jozef krijgen zulk een kaart.Wij voelen ons echter verplicht om reeds nu de dra gers van dergelijk ...

1 maart 1964
In de Rechte Straat
215 woorden
nieuwe

nieuwe

In het januari-nummer schreven wij over ons werk, dat maar niet van de grond kan komen, omdat ds. Hegger toch al overladen is met allerlei takken van onze arbeid, zoals de redaktie van het blad, de pastorale hulp voor de ex-priesters en de zorg voor tewerkstelling of doorzending naar Bijbelschole ...

1 maart 1964
In de Rechte Straat
420 woorden
BRIEF VAN spaanse priester

BRIEF VAN spaanse priester

Wij staan in correspondentie met meerdere Spaanse priesters. Van ÉÉn ontvingen wij een brief, die wij hieronder voor u vertalen. Klandestien in de protestantse kerk „Zeer geliefde broeder Hegger, Uw brie ...

1 maart 1964
In de Rechte Straat
H.J.H.
613 woorden
van 645