6.132 resultaten
Filteren
van 614
KARDINAAL LUSTIGER MEDEVOORZITTER El ROPASYNODE

KARDINAAL LUSTIGER MEDEVOORZITTER El ROPASYNODE

De paus heeft benoemd tot voorzitters van de Bijzondere Synode van Bisschoppen van Europa: 1. Kard. Lustiger, waarschijnlijk de toekomstige paus. 2. Kard. Glemp, de Poolse aartsbisschop, bekend vanwege zijn antisemitische uitlatingen. 3. Kard. Somaio, prefect van de Congregatie (= departement van ...

1 januari 1992
In de Rechte Straat
95 woorden
132 MILJOEN VOOR DE DWALING

132 MILJOEN VOOR DE DWALING

DAT KÀN NIET! (1) Op 13 oktober heeft 'Oostpriesterhulp', een organisatie voor de herroomsing van Oost-Europa, een 75-minuten durend programma via 150 TV-stations en 350 radiozenders uitgezonden. Daarin riep de paus Rusland op om het heil voortaan van Maria te verw ...

1 januari 1992
In de Rechte Straat
836 woorden
ALS EEN KIND

ALS EEN KIND

Aan tafel werd het kindergebed uitgesproken: “Heere, zegen deze spijs en drank. Amen”.Meteen daarna bromde Henk (veertien jaar): “Je hoeft daar toch geen zegen over te vragen, want dat eten en drinken komt van Albert Heijn en de rijkskeuringsdienst waakt erover dat in alle etenswaren die t ...

1 januari 1992
In de Rechte Straat
764 woorden
BABEL - BRON VAN VALSE GODSDIENSTEN

BABEL - BRON VAN VALSE GODSDIENSTEN

Bij Stichting Moria (postbus 2417, Hilversum) is verschenen de vertaling van het boek van Ralph Woodrow "De mysterie-godsdienst van Babyion" 191 blz. ƒ 19,50.Woodrow tracht in dit boek aan te tonen dat in het rooms- katholicisme de oorspronkelijke lijn van de godsdienst van Babyion zich he ...

1 januari 1992
In de Rechte Straat
635 woorden
IS DIT DE BIJBELSE MARIA?

IS DIT DE BIJBELSE MARIA?

In Medugorje (Joegoslavië) gaan de verschijningen van ' Maria' nog steeds door. Op 25 september gaf 'Maria' een boodschap aan de kinderen, waaruit we citeren:"Lieve kinderen,helpt opdat mijn onbevlekt hart in de wereld van zonden zal gaan heers ...

1 januari 1992
In de Rechte Straat
197 woorden
ONTMOETINGEN 65

ONTMOETINGEN 65

Gisteren ben ik onwaardig aan het Heilig Avondmaal gegaan! Ik heb gegeten en gedronken in een dodige (Van Dale's woordenboek kent dit woord niet; daarom voor r.-k. lezers: 'dodig' is ongeveer hetzelfde als 'doods'; daarvan geeft Van Date deze omschrijving: "1. als van de doo ...

1 januari 1992
In de Rechte Straat
1816 woorden
Antwoord van prof. Schneider

Antwoord van prof. Schneider

(zie IRS jan. pag. 16-17) Uw brief mocht ik in goede orde ontvangen. Ik zal proberen een antwoord op Uw diverse vragen te formuleren. Daarbij dient evenwel een caveal (= pas op!) vermeld te worden. Een stuk dat duidelijk een ironische stre ...

1 februari 1992
In de Rechte Straat
Prof.dr. J.W Schneider
825 woorden
EUROPA HEEFT MARIA NODIG

EUROPA HEEFT MARIA NODIG

"Een woord van de paus: Oost- en West-Europa hebben Maria nodig. Op de weg naar de nieuwe evangelisatie heeft Europa Maria nodig." (Uit 'Echo', r.-k. weekblad in Zwitserland).Ons commentaar: Dat is het dus wat de paus bedoelt met de herevangeli ...

1 februari 1992
In de Rechte Straat
151 woorden
HERROOMSING VAN EUROPA?

HERROOMSING VAN EUROPA?

"Staat het verenigende Europa aan de vooravond van een restauratie van het Corpus Christianum, het middeleeuwse Heilige Roomse Rijk? Is de door Paus Johannes Paulus II met veel élan gepromote 'herkerstening' van Europa een synoniem voor 'herroomsing'? Protestanten in het Europa van de Twaalf - en ...

1 februari 1992
In de Rechte Straat
178 woorden
CHRISTUS ALLEEN!

CHRISTUS ALLEEN!

Christus alleen is het Hoofd van de gemeente uit Wie alle leven naar de ledematen van Zijn lichaam vloeit.Ieder die op een of andere manier zichzelf als een hoofd of hoofdje over anderen aanstelt uit wiens wijsheid, bestuurstalent of welke gave ook de andere gelovigen zouden moeten leven, ...

1 februari 1992
In de Rechte Straat
717 woorden
van 614