IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

6.360 resultaten
Filteren
van 636
Reguliere Editie
DE OORDEELSDAG EEN GEZELLIG ONDERONSJE

DE OORDEELSDAG EEN GEZELLIG ONDERONSJE

Ons antwoord:1. In Openb. 21:1-2 lees ik: „En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bru ...

1 juli 1970
In de Rechte Straat
651 woorden
ZOVEEL HOOFDEN, protestantse ZOVEEL ZINNEN?

ZOVEEL HOOFDEN, protestantse ZOVEEL ZINNEN?

„U bent te rooms" „Jammer dat ik voor uw blad moest bedanken, daar de inhoud erg overhelt naar Rome. Mocht dat nog eens anders worden, dan zouden er, denk ik, meer deren abonnee van uw blad worden". „U bent te anti-rooms" ...

1 januari 1966
In de Rechte Straat
J.B.-P. te D.
A.A.K. te A.
C.B. te L.
J-v.B. te L.
A.K. te O.
G.H.P.de J. te A.
1429 woorden
'Schrift' over dood en opstanding

'Schrift' over dood en opstanding

Sinds februari 1969 verschijnt het tweemaandelijkse r.-k. tijdschrift „Schrift". „De redaktie streeft naar het bespreken van de Schrift binnen het groter geheel van wat ons vandaag bezig houdt", zo werd in het eerste nummer gezegd.Laat ik eerst zeggen dat het een zeer boeiend tijdschrift i ...

1 juli 1970
In de Rechte Straat
1086 woorden
Bij de cijfers over 1966

Bij de cijfers over 1966

Vol vertrouwen zijn we het boekjaar 1966 ingegaan en de Here heeft ons vertrouwen niet beschaamd. Integendeel, Hij heeft ons in alle opzichten rijk gezegend. Hoewel in het afgelopen jaar verschillende kosten sterk gestegen zijn (denk maar aan de portokosten en de lonen), hebben we het nadelig sal ...

1 juli 1967
In de Rechte Straat
J. BREET
466 woorden
de dood

de dood

Het is opvallend dat verschillende onderwerpen die in vroeger dagen volkomen taboe waren (dus onderwerpen waarover men niet mocht spreken) in onze dagen zonder enig bezwaar publiekelijk via radio, krant of televisie aan de orde worden gesteld. E ...

1 juli 1970
In de Rechte Straat
J. W. H. M. Brunklaus
153 woorden
De vraagstukken rond het ambt van diaken

De vraagstukken rond het ambt van diaken

Toen ik in december van het jaar 1959 in Innsbruck tot diaken werd gewijd — de laatste stap voor de wijding tot priester — was het gesprek over de gehuwde diakenen ten volle op gang. Wij werden in de universiteit van Innsbruck voortdurend geconfronteerd met de vraag, wat de taak van de diakenen w ...

1 oktober 1965
In de Rechte Straat
AUGUST DE BERDT.
2139 woorden
Een verstandige profeet

Een verstandige profeet

Aldus dr. J. Kuhlman, Nederlandse dominicaan, die sinds 1977 in Peru werkt, in De Bazuin van 14 febr. 1986. Zijn artikel heeft mij destijds bijzonder aangesproken en ik citeer er verder uit: Gedurende vele jaren heb ik gedacht dat het de hoogste wijsheid was te doen wa ...

1 februari 1988
In de Rechte Straat
1251 woorden
BIJ DEZE LANGE LIJST

BIJ DEZE LANGE LIJST

Eigenlijk heeft elk cijfertje van deze giftenlijst een persoonlijke geschiedenis; soms staat daar een intense worsteling achter, soms is het de uiting van een vaste levenshouding; nu eens is het vastgeklonken aan leed, dan weer is het voortgesproten uit een plotselinge vreugde, uit een dankbaarhe ...

1 oktober 1969
In de Rechte Straat
256 woorden
KONFERENTIE VOOR EX-ROOMS-KATHOLIEKEN

KONFERENTIE VOOR EX-ROOMS-KATHOLIEKEN

Voor gewezen en belangstellende rooms-katholieken wordt op 11 en 12 oktober een konferentie gehouden op „De Berkenhoeve" in Loosdrecht. De bijbelstudie op 12 oktober 's morgens, zal gaan over Gal. 6:17 met als titel: „Paulus, de gestigmatiseerde van Christus". Verdere inlichtingen over deze konfe ...

1 oktober 1969
In de Rechte Straat
50 woorden
GESCHIEDVERVALSING

GESCHIEDVERVALSING

Drs. Dorenbos wil met pater Koopman (zie pag.38) de 'wandeltocht voor het leven' beginnen bij de Markt in Delft "om onze verbondenheid met het Oranjehuis te benadrukken". Maar pater Koopman is een blinde volgeling van de pausen, ook van Gregorius XIII die de stimulans was ac ...

1 mei 1991
In de Rechte Straat
61 woorden
van 636