IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

Giz zijt Petros

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Giz zijt Petros

5 minuten leestijd

In De Bazuin van 4 febr. gaat de diskussie over de vraag of met de dood alles is afgelopen, voort. Voor en tegenstanders komen aan het woord en pater Rijk tracht ze dan allemaal een antwoord te geven in een artikel: „Ons leven heeft" een onpeilbare diepte-dimensie, een „— ik weet niet wat —".

We citeren uit dit artikel:

Ongeloof, verborgen achter het deftige woord „ontmythologiseren"

„De Bijbel is vanuit een andere mensopvatting en levensvisie geschreven, waar wij aan ontgroeid zijn. Die moeilijkheid ontmoeten wij telkens. En al ontmythologiserend trachten wij dan te achterhalen wat de meest eigenlijke evangelische verkondiging is.

Welnu, is het wel zo duidelijk, dat de verrijzenis van de mens in een leven na dit leven inderdaad ook tot de verkondiging behoort?"

U kent de Bijbel niet

Ongetwijfeld, pater! U kent de Bijbel niet, anders zou u zulk een dwaze vraag niet stellen. Ik wil slechts een tekst aanhalen. En dan gebruik ik daarbij de r.k. Bijbelvertaling, in de hoop dat die u, r.k. ziele(ver)leider, nog iets zegt: „En nu deel ik u een mysterie mee: wij zullen niet allen sterven, maar wel allen van gedaante veranderen, opeens, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij, wij zullen van gedaante veranderen. Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid. En wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan: De dood is verzwolgen en overwonnen. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?" (1 Kor. 15:51—55).

Dat u voor uzelf geen zekerheid hebt over uw voortbestaan na uw dood, betreur ik. U mist zodoende de rijke christelijke hoop.

Maar dat u uw diepzinnige „ik-weet-niet-wat"-theorieën openlijk rondbazuint, terwijl u uzelf in priesterkleren vertoont en uw troosteloze filosofie tracht te vereenzelvigen met de Bijbelse verkondiging, dat vind ik bar en boos.

Waarom geeft u geen antwoord op de indringende vraag van de heer F. Meijer in de ingezonden-stukken rubriek in hetzelfde nummer van De Bazuin? Hij zei o.a.:

De Bijbel gesneuveld?

„TWEEDE VRAAG: als we toegeven, dat de visie van Paulus en ook die van de schrijvers der evangeliën — niet met de nu doorbrekende opvattingen is te verenigen, sneuvelt dan ook niet het gehele begrip van de goddelijke waarde van de Schrift? Wordt het dan niet duidelijk, dat de Bijbel dan een (—) document is van de godsdienstige opvattingen van een bepaalde religieuze groep, met welke wij in wezen1 weinig meer gemeen hebben."

Wijdt geen priesters meer!

„VIJFDE VRAAG: waarom trekken we de onvermijdelijke konsekwenties niet direkt? Is het wel een vorm van naastenliefde, als ik de mensen nog maar een generatie of wat laat geloven in een systeem van fundamenteel onhoudbare mythen? (—) We mogen niet meer toelaten, dat er nog een priester gewijd wordt. Alle kloosterpoorten moeten (naar buiten!) open."

Liquidatie van de r.k. kerk?

„DEZE VRAGEN zijn voor mij persoonlijk bestaansvragen. Ze raken niet alleen mijn intellekt, maar direkt de manier van mijn huidige bestaan, en in zekere zin de houdbaarheid van dat bestaan zelf. Ik ben er niet op uit om gespaard te worden. Als ik mij tot in het diepste van mijn overtuiging vergist heb, in het gezelschap van miljoenen anderen, dan wil ik dat erkennen. Liever vandaag dan morgen. Maar is het dan teveel gevraagd, dat de mensen die bij mij en zovele geloofsgenoten dit denkproces in stormachtige beweging hebben gebracht, uit solidariteit — het enige dat ons in de Kerk nog bindt — ook de moed hebben om een begin te maken met het organisatorische proces van de sociale liquidatie van de Kerk?"

Bergen bedekt ons!

Wanneer eenmaal de laatste bazuin zal weerklinken, dan zal de Eeuwige aan pater Rijk vragen: Geef rekenschap van de ergernis, de aanstoot, die u verwekt hebt door uw artikelen in De Bazuin, waardoor u getracht hebt het zaad van het bijbels geloof weg te nemen in de harten van velen.

Indien u zich niet bekeert tot de levende Here voordat die Grote Dag aanbreekt, dan zult u uitroepen met miljoenen anderen: Bergen bedekt ons, heuvelen valt op ons.

SPAAK ONS

Als u uw abonnement over 1967 nog niet betaald hebt, doe het dan zo spoedig mogelijk a.u.b. Wanneer we kwitanties moeten gaan uitschrijven, dan kost dat weer heel wat tijd en geld. Indien mogelijk, spaar ons dan die tijd en die kosten.

SPREEKBEURTEN Ds HEGGER

Zoetermeer: herv. mannenver., 1 mrt; Genemuiden: herv. wijkgebouw, 2 mrt, 8 uur; Hoevelaken: 15 mrt, 7.30 uur herv. kerk; Ouderkerk a.d. IJssel (met br. Hendriksen): 16 mrt; 29 mrt.—7 mei Z.-Afrika.

GODSDIENSTVRIJHEID IN SPANJE

Het Spaanse kabinet heeft het wetsontwerp tot regeling van de godsdienstvrijheid verworpen, omdat daarin te veel vrijheid werd toegestaan aan de nietr. katholieken.

Persvrijheid in Spanje

Onderstaand stukje verscheen in „ABC", een krant van Madrid. De vertaling van de Spaanse tekst luidt aldus:

WEERBERICHT

In deze krant zeggen ze dat het mooi weer gaat worden, en in die andere, dat een koude-front op komst is. Plet lijkt er dus op, dat de persvrijheid al in werking is gekomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1967

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

Giz zijt Petros

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1967

In de Rechte Straat | 32 Pagina's