IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

MAG MEN Maria aanroepen?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

MAG MEN Maria aanroepen?

6 minuten leestijd

Aan een zoekend rooms-katholiek meisje.

U schrijft over mijn uitlating in het decembernummer van 1959: „Gij die dit leest, u kunt nog zo'n groot vertrouwen stellen in Maria, maar als u niet een echt persoonlijk geloof hebt in Jezus Christus, zal God u eens voor altijd verbannen in het eeuwige vuur".

Nu vraagt u: Is de Mariaverering dan zo erg? Zal God daarom een men, vour eeuwig verwerpen?

Ik ben blij, dat u deze vraag zo scherp stelt, want ik kan er meteen op antwoorden: Neen, dat is niet zo. Niemand gaat verloren, omdat hij op Maria heeft vertrouwd. Dat heb ik ook niet geschreven, als u het nog eens goed ovrleest. Ik schreef: „Als u niet een echt persoonlijk geloof in Jezus Christus hebt, zal God u eens voor altijd verbannen in het eeuwige vuur".

Dat staat duidelijk in de Bijbel. Slechts één tekst wil ik aanhalen: „Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God". (Joh. 3 : 18). Er staat echter nergens in de Bijbel, dat wie Maria vereert, verloren gaat.

Maar nu een tweede vraag, die u stelt: Je kunt toch best een persoonlijk geloof hebben en toch ook Maria vereren."

Allereerst dat woordje „best". Dat zou ik er zeker af laten. Er zijn heel wat mensen, die heel hun vertrouwen stellen op Maria, maar die niets geen persoonlijke band hebben met Jezus Christus. Jezus is voor hen de verre, de onbekende ,de schrikwekkende, waarvoor zij wegvluchten onder de mantel van Maria.

Vervolgens is het zeker een feit, dat de Mariaverering voor velen oorzaak is, dat ze geen persoonlijke geloofsband met Jezus Christus hebben.

Zij denken: Als ik Maria maar vereer, dan kom ik er wel. Zij maakt alles wel voor mij in orde bij haar Zoon. Overeenkomstig de leuze: Een kind van Maria gaat nooit verloren. Ja, er zijn er zelfs, die heel hun vertrouwen stellen op de drie Weesgegroetjes 's avonds voor het slapen gaan. Als ze die maar trouw bidden tesamen met de aanroeping van de Onbevlekt Ontvangene, dan zal God ze nooit voor eeuwig verwerpen.

In elk geval is het spreken met gestorven mensen verboden. We zien dat in het Oude Testament. God is vertoornd op Saul en antwoordt hem niet meer, wanneer hij Hem aanroept. De Filistijnen zijn echter tegen Saul opgerukt en Saul is erg 'oang geworden. Nu gaat hij naar een vrouw in Endor, die geesten van doden kan bezweren en hij laat haar de profeet Samuël oproepen. Samuël verschijnt en zegt dan- „Waarom raadpleegt gij mij; de Here is immers van u geweken en uw vijand geworden". (Zie 1 Sam. 28.). Duidelijk wordt in deze passage de afkeuring uitgesptoken over dit aanroepen van doden. Ook blijkt hieruit dat een mens nooit voor een ander de toorn Gods kan afwenden. Uit het Nieuwe Testament weten wij, dat dit alleen kon door de tussenkomst van Jezus Christus, de Zoon Gods, die voor ons stierf en die alleen in staat is ons met God te verzoenen.

We zien dan ook nergens in heel het Nieuwe Testament, dat er gebeden wordt tot gestorven mensen. Ook Johannes, die Maria toch zo goed heeft gekend, geeft daarvoor geen toestemming. In zijn laatste boek, de Openbaring, dat waarschijnlijk omstreeks het jaar 95 geschreven is, wijst hij steeds op Jezus alleen. Hij noemt de naam van Maria niet eens. Trouwens ook de schrijvers van de Nieuwtestamentische brieven, Petrus, Paulus, Jacobus, Judas, Johannes, de schrijver van de brief aan de Hebreeën, zij allen vermelden niet één keer de naam van Maria. Hoe is dit te rijmen met de leer van de rooms-katholieke kerk, dat de naam van Maria zo'n kracht is voor ons behoud, de schrik der duivelen, enz.?

Het aanroepen van Maria, het kontakt met haar zoeken, die reeds lang gestorven is, is dus verboden. Maar als iemand het toch doet, dan gaat hij daarom niet verloren. Wij mensen overtreden zoveel geboden en verboden Gods. Een mens gaat alleen verloren, doordat hij niet in Jezus Christus wil geloven.

Tot slot: een mens, die de levende gemeenschap met Jezus Christus heeft gevonden, zal vanzelf Maria loslaten. Want hij heeft dan in Jezus Christus alles gevonden. Als hij dan toch nog tot Maria bidt, dan is dat omdat hij meent dit te moeten doen, omdat zijn kerk hem dat voorhoudt. Daarom heb ook ik heel lang meegedaan met de Mariaverering. Ik ging veel liever op in de gebedsgemeenschap met Jezus Christus, maar ik was bang dat ik verloren zou gaan als ik Maria niet geregeld aanriep.

Hebt u deze geloofsgemeenschap met Jezus Christus? Ik meen uit uw brief op te maken van niet. Ik zeg dit maar heel eerlijk, juist uit bewogenheid met uw eeuwig zieleheil.

U hebt wel een geloof in God. U gelooft ook wel dat Jezus Christus mens is geworden en voor onze zonden gestorven is. Maar dat is nog niet het persoonlijke geloof in Jezus Christus. Jacobus zegt: „Gij gelooft, dat God één is. Daaraan doet ge wel, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen" (Jac. 2 : 1 9 ). Wanneer iemand niet deze persoonlijke geloofsgemeenschap met Jezus Christus kent en dus de verzoening met de Vader niet ervaren heeft, dan siddert hij voor God en dan is het volkomen te begrijpen, dat hij zijn toevlucht zoekt bij schepselen.

Daarom raad ik u aan: Geef u in persoonlijk geloof over aan Jezus Christus. Vertrouw op zijn belofte.

Maar u kunt u alleen aan Jezus overgeven, als u Hem leert kennen. Dat kan alleen vanuit de Bijbel. Lees daarom vooral het Nieuwe Testament. Dan zal zijn heerlijkheid voor u opgaan. Dan zult u van Hem gaan genieten. Het is zo heerlijk zijn liefde te zien. Zijn erbarming komt dan als een wonderbaar lied over uw leven en zal u voor alijd verkwikken. U komt dan tot een nieuw, een eeuwig leven. U wordt dan wedergeboren tot kind van God.

Ik eindig met de hartelijkste groeten en met de bede, dat God u zal voeren tot dit wonderbare licht van Jezus Christus.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1960

In de Rechte Straat | 24 Pagina's

MAG MEN Maria aanroepen?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1960

In de Rechte Straat | 24 Pagina's