+ Meer informatie

het getuigenis

5 minuten leestijd

Enkele opmerkingen bij het Getuigenis in de Spaanse vertaling

Nederland is, althans van ouds, een christelijk land. Nederland is een natie, waarin God in het verleden grote daden heeft gedaan, waar de Reformatie diep wortel heeft geschoten. Velen hebben de religie, die in de Reformatie werd herontdekt, in hun hart beleefd. De ontdekking van Luther, dat een mens als een goddeloze gerechtvaardigd wordt, alleen om de verdienste van Jezus Christus, heeft ook in Nederland diepe sporen nagelaten.

Maar kerkgeschiedenis is vaak geschiedenis van kerkverval. Dat is ook in Nederland gebleken. Dat bleek ook heel sterk in de afgelopen jaren. De kerk in Nederland kwam in de greep van de moderne theologie, die God vermenselijkt, het Evangelie verwereldlijkt en de mens vergoddelijkt. Geen aandacht meer voor de religie! Geen aandacht meer voor de vraag van Luther: „Hoe krijg ik een genadig God?" Geen aandacht meer voor de vraag van Calvijn: „Hoe komt God aan Zijn eer?"

De mens staat in het middelpunt, de mens met zijn daden, zijn akties, met zijn revoluties desnoods, waarmee de komst van het Koninkrijk van God bewerkt moet worden. Via de evoluties en de revoluties in de geschiedenis wordt het heil verwezenlijkt. Daarop is dan ook in onze tijd de prediking van veel voorgangers gericht. De prediking handelt meer over de strukturen van de samenleving dan over de mens met zijn schuld voor God, met zijn heel konkrete levensnood. Met het gevolg dat de mensen stenen voor brood krijgen. De prediking gaat over de hoofden heen. De mensen weten zich niet meer aangesproken. De kerken ontvolken. Steeds meer mensen keren de kerk de rug toe, omdat de kerk vaak geen persoonlijk gerichte boodschap meer heeft.

Met het oog op deze zeer verontrustende situatie hebben zes vooraanstaande leden van de Ned. Hervormde Kerk in Nederland een Getuigenis opgesteld, waarmee ze zich gericht hebben tot de Gemeente van Jezus Christus, om deze Gemeente te bemoedigen, een hart onder de riem te steken. Om enerzijds te zeggen dat de heilsdaden van God, zoals die in Jezus Christus gestalte hebben gekregen, van oneindig meer gewicht zijn dan al onze menselijke daden. En om anderzijds te zeggen dat het Evangelie altijd eerst de individuele mens' in zijn schuld en zijn nood op het oog heeft, en zijn redding bedoelt.

In dit Getuigenis wordt gesteld dat de christelijke religie allereerst een persoonlijke zaak is van wedergeboorte, geloof en bekering. En dat de mogelijkheid tot dit persoonlijke geloof ligt in de grote daden van God, in Kruis en Opstanding. In het Getuigenis wordt de Gemeente opgeroepen om op te staan tot de vreugde van het belijden van de grote daden van God en zich dit geloof in de daden van God niet te laten ontnemen door moderne theologische stelsels.

Op het Getuigenis kwam in Nederland een ongedacht grote stroom reakties los, niet alleen vanuit de kerk, waartoe de opstellers van het Getuigenis behoren, maar ook vanuit andere kerken. Honderden theologen hebben zich er over uitgelaten, vaak in heel kritische zin, waaruit overigens alleen al bleek hoezeer de punten, die in het Getuigenis aan de orde waren gesteld, terzake waren. Met name het element van de persoonlijk gerichte prediking van wedergeboorte, geloof en bekering moest het ontgelden, alsook het punt in het Getuigenis, waarin gezegd wordt dat de kerk weer zal moeten zijn: een ark van Noach, die redding en veiligheid biedt als de golven van het oordeel Gods over de wereld gaan. Bedoeld werd de redding en veiligheid die er ligt in het geloof in Christus, de enige rots van behoud.

Maar de Gemeente verstond de boodschap, die in het Getuigenis naar voren kwam. Tienduizenden reakties kwamen binnen. In totaal gingen ruim zeventig duizend exemplaren van het Getuigenis de deur uit. Ontroerende brieven kwamen binnen, waaruit bleek hoezeer de hartekreet die het Getuigenis wilde zijn, nodig was. Velen voelden zich weer gesterkt door deze boodschap, waarin niets meer maar ook niets minder gedaan werd dan het getuigenis van de kerk van de eeuwen te laten klinken, tegenover een theologie en prediking waarin niet meer voluit wordt uitgezegd dat het God te doen is om de bekering van de mens.

De boodschap van het Getuigenis kwam aan. Ook over de grenzen werd er kennis van genomen en ook uit andere landen kwamen vele reakties. De symptomen die in het Getuigenis aan de orde worden gesteld zijn namelijk niet beperkt tot één kerk, ook niet tot één land. Er is allerwege een vervlakking en uitholling van de bijbelse gegevens gaande, die bevorderd wordt door een wereldwijde theologie, die vanuit de mens opkomt en op de mens gericht is en niet eerbiedig nazegt wat God in Zijn Woord voorzegt.

God geve een wereldwijd réveil, een opwekking vanuit de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, zodat het werk van Jezus Christus, die in de wereld gekomen is tot een verzoening voor onze zonden weer voluit doorklinken mag en beleefd mag worden in de harten van velen.

God geve dat daaraan ook de vertaling van het Getuigenis in deze Spaanse editie dienstbaar mag zijn, tot eer van Zijn Naam.

Huizen (N-H)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.