IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

Dringende oproep tot gebed.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Dringende oproep tot gebed.

3 minuten leestijd

Nu ons blad zo'n snelle vlucht neemt, nu ons werk op allerlei wijzen gezegend wordt, komen ook de machten der duisternis steeds meer in beweging. Je voelt dat de mobilisatie in volle gang is. De duivel geeft zijn terrein niet graag gewonnen.

Wanneer ik dit zo neerschrijf, dan spreek ik niet vanuit een middeleeuwse duivelangst, maar vanuit de openbaring, die de Schrift ons geeft omtrent de boze machten in de lucht en omtrent hem, die „als een brullende leeuw rond gaat, zoekende wie hij zal verslinden" (1 Petrus 5 : 8).

En dan weet ik, dat onze tegenpartij, de aanklager der broeders, de mensenmoorder vanaf den beginne, een tegenaanval bereidt. Waar hij zal toeslaan weten wij nog niet.

Hij zal het doen door insinuaties, influisteringen, door verdeeldheid te zaaien onder de broeders. Soms zal hij verschijnen als een engel des lichts, zodat slechts het vaste Woord Gods hem kan ontmaskeren.

Hij wil ons binden telkens weer. Hij zal onze dierbaren tegen ons opzetten. Denk aan zovele rooms-katholieken, die het Licht gezien hebben en zich bijna niet kunnen losscheuren uit de oude omgeving. Bidt voor deze mensen. Ik zou u zoveel van die uiterst pijnlijke gevallen kunnen noemen. Moeders, die alleen staan…. tegenover haar man en kinderen soms, met priesters en kloosterlingen in hun onmiddellijke familie. En dan gaan ze maar weer naar de rooms-katholieke kerk, maar ze kunnen niet meer neerknielen voor het altaar. Voor hen is het geworden als een aanbidding van een schepsel. Een marteling als in de vlakte van Dura in het gewest Babel (Dan. 3).

Ook verzet van binnen kan er komen en is er hier en daar reeds. Wij prediken het duidelijke Evangelie van de bekering. Wij waarschuwen dat men onder een christelijk vernisje toch het hart van een heiden kan hebben. Wij roepen de mensen op om zich onvoorwaardelijk over te geven aan de genade van onze Here Jezus Christus. Wij bedienen het tweesnijdend zwaard van het Woord.

Wij durven te verkondigen, dat zij die niet wedergeboren zijn, verloren gaan. Wij brengen de blijde boodschap van de hemel, maar wijzen ook op de ontzetting van de hel, van de brandende toorn Gods over deze zondige wereld en over elk mens, die op zichzelf vertrouwt.

En het is deze boodschap, die verzet wekt. Zij die wegdommelen in hun slaap van „christelijkheid" en vermeende braafheid en vroomheid, worden wakker geschrikt. Ook tot hen richten wij de woorden van Johannes de Doper: „Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen…." (Matth. 3 : 10.

En met dergelijke woorden, ook al komen ze rechtstreeks vanuit de Bijbel, voelen ze zich in het nauw gedreven. Soms zijn het kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders. Soms zijn het eenvoudigen uit een dorp, die alles weten van dominee zus en dominee zo, maar wier wezen dood is, omdat zij nooit een waarachtige ontmoeting met Jezus Christus hebben gehad.

Bidt, broeders en zusters! Bidt samen met ons. Laten we één onzichtbare gemeenschap vormen van bidders. Wij leggen deze last op uw ziel, deze gebedslast, die in de eenheid met Jezus Christus tot lust en vreugde wordt.

Zo zijn wij één in Hem, die altijd voor ons pleit, Jezus Christus. Zo sluiten wij aan bij de onuitsprekelijke verzuchtingen van de Heilige Geest. Een leger van bidders is onoverwinnelijk!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1960

In de Rechte Straat | 24 Pagina's

Dringende oproep tot gebed.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 december 1960

In de Rechte Straat | 24 Pagina's