IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

Onze rubrieken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Onze rubrieken

6 minuten leestijd

Op geen enkele wijze kunnen wij misschien duilijker de bedoeling van dit tijdschrift weergeven, dan door de rubrieken te noemen, welke wij in de toekomst hopen te vullen.

HOOFDARTIKELS:

Hier denk ik aan verschillende heel belangrijke onderwerpen. Maar mooier nog zou het zijn, indien onze lezers zelf de onderwerpen hiervoor opgaven. Het mooist zou zijn, indien wij kundige medewerkers zouden kun en vinden, die voor de nodige afwisseling van stof, toon en stijl zouden zorgen. Ik heb ook het vertaalrecht gekregen van verschillende voortreffelijke engelse- en amerikaanse brochures en boeken, welke voor U zeer interessant zullen zijn.

BIJBELSTUDIES.

Natuurlijk zullen daarvoor op de eerste plaats die Bijbelplaatsen in aanmerking komen, die doot Rome verkeerd worden uitgelegd. Niet op de eerste plaats de devotie willen wij met deze Bijbelstudies dienen, maar wel de waarheid. Ook hiervoor hebben wij gaarne bijdragen.

GESPREK MET EEN R.K.

Heel leerzaam voor velen zijn gefingeerde gesprekken met rooms-katholieken. De vragen welke gewoonlijk gesteld worden, de objecties, welke meestal gemaakt worden, worden dan beantwoord op een manier, die als voorbeeld kan dienen voor soortgelijke gesprekken. Een vers van l.Cor.13 moet daarbij altijd voor onze geest blijven staan: "de liefde kwetst niemand gevoel.

AANKLACHT v.h. R.K. STELSEL

Dat zal vanzelfsprekend heel anders van toon zijn dan de vorige rubriek. Hier moet profetische taal gesproken worden. Hier gaat het niet om misleidde mensen, maar om een stelsel, dat in hoge mate verderfelijk geacht moet worden voor het mensdom. Hier moeten de machtspretenties van Rome aan de kaak gesteld worden. Hier moet de engel des lichts ontmaskerd worden als een engel des verderfs. Hier zal een taal gesproken worden, welke onverdraagzaam is, omdat nooit en te nimmer de waarheid verdraaid en de zielen misleid mogen worden, zoals dat door het r.k. stelsel geschiedt, Hier zal de heilige toorn in weerklinken, zoals deze weerklonken heeft in de artikelenreeks van Ds. Hegger:"Ik beschuldig..." en in zijn boek za: klinken, dat volgende maand uitkomt:"Moeder, ik klaag U aan".

GETUIGENISSEN

Dat kan een prachtrubriek worden. Elke maand het levensverhaal van iemand op enkele bladzijden!

Elke maand een verslag van de strijd, van de verschrikkelijke spanningen en angsten, die iemand heeft gehad alvorens die "verschrikkelijke" stap te doen: de r;k;kerk verlaten. Elke maand te lezen welke de motieven van iemand geweest zijn, om die stap te zetten. Elke maand te vernemen, hoe rijk en gelukkig iemand geworden nadat hij die stap gezet heeft, nadat hij zich over heeft gegeven aan het vrije Bijbelonderzoek. Elke maand zullen we dan ook zonder enige twijfel kunnen lezen van de vrede en de blijdschap, welke Jezus in iemands ziel kan brengen. Stuurt U gauw UW getuigenis? Het hoeft niet mooi van stijl te zijn, als het maar brandend van liefde is tot Jezus en HEM groot maakt. Desnoods vertellen WIJ Uw bekeringsverhaal aan de hand van Uw gegevens.

(Bladvulling) Stel het gireren van Uw abonnementsgeld niet uit:DOE HET NU! DOE HET NU!!!

KERKGESCHIEDENIS

Wist U, dat de geschiedenis een der beste middelen is om het roomse stelsel te ontmaskeren en om de roomse pretenties als aanmatigingen aan de kaak te stellen? Deze rubriek kan buitengewoon interessant en leerzaam zijn. Gaarne ontvangen we bijdragen hie voor. Elke bewering moet echter gestaafd worden door vermelding van de bron. Dus de boeken, waaruit men zijn gegevens put moet men volledig noemen, liefst volledig: titel van het boek, naam van auteur, uitgever, jaartal, bladzijde enz, Op deze wijze komen wij steeds gedocumenteerd en goed beslagen op het ijs.

CORRESPONDENTIE

Een tijdschrift als dit zal allerlei reacties veroorzaken. Verontwaardigde brieven van niet begrijpenden, vragen van belangstellenden, inlichtingen van hen, die beter op de hoogte (misschien alleen maar:menen te)zijn. Ds.Hegger heeft al een dossier vol met derglijke brieven en telkens als hij daaruit ietpubliceert, dan vind ik, dat altijd buitengewoon interessant, vooral ook om de antwoordewelke erbij gegeven worden.

PERSONALIA

Waar we door een sterke band van liefde en van geloof met elkaar verbonden zijn en hopen te blijven, daar zullen we ook belangstelling hebben voor lief en leed van elkaar. We kunnen hierin melding maken van nieuwe bevrijdingen of hoe U dat ook wilt noemen. We kannen hierin eventuele prestaties van een of ander commemoreren en onder Uw aller aandacht brengen. Dat wordt vast een heel gezellig hoekje van ons tijdschrift!

(bladvulling) Elke voormalige r.k. moet abonnÉ

EN propagandist worden van ons blad

MEDEDELINGEN.

Het belang van zulk een rubriek moet U ook niet uitvlakken! Allerlei activiteiten en plannen zullen hier een plaats vinden. Deze keer hebben we bijvoorbeeld voor onze Belgische Broeders en Zusters belangrijk nieuws.

VERANTWOORDINGEN.

Ik zou bijna zeggen:"wedden, dat die elke keer veel groter in aantal zijn dan nu!" De plicht om mee te werken aan de verspreiding van de Blijde Boodschap strekt zich ook uit tot de portemonnaie! Velen zullen ons willen steunen bij ons werk onder ex-katholieken, ex-priesters en kloosterlingen en onder hen, die nog katholiek zijn. Velen zullen er zijn, die ons tijdschriftje door de begin moeilijkheden willen helpen. Velen zullen er zijn, die het ox-priesterfonds willen vergroten. Al die gaven, welke op de giro cn P.C.R. gestort kannen worden, geschreven op de eerste bladzijde, zullen hier dan in verantwoord worden.

ZIEDAAR.....

Dat zijn dus onze plannen. Mij dunkt, dat een dergelijk tijdschrift zijn bestaansrecht heeft!Wij hopen dat het regenen gaat met abonnÉrs! Dan laten we het Aprilnummer reeds drukken. Is er iemand onder de lezers, die tekentalenten heeft, om een mooie omslag voor ONS tijdschrift te ontwerpen. Kom maar afl

LAAT MIJ NIET ZITTEN!

Natuurlijk zult U dat niet doen. Natuurlijk zult U niet denken: ik zal eerst eens kijken, hoe een ander zijn getuigenis schrijft, dan doe ik het ook wel eens. Als iedereen zo denkt, dan komt er niets. Natuurlijk zullen er verschillenden zijn, die zullen begrijpen, dat Ds. Hegger al genoeg andere dingen heeft te doen, dat Br. Kuin een hele Gemeente heeft te verzorgen en veel tijd ksijt is met het geven van lessen op de scholen. Natuurlijk weet U ook wel, dat de werktijd van een zielzorger is, niet van negen tot vijf, waarna hij in zijn gezin kan zijn, maar van 's-morgens vroeg tot elke avond heel laat. Daarom zult U vast en zeker ons niet voor het volschrijven van ONS tijdschrift ALLEEN laten zitten. Misschien bent U, nog voordat U dit geheel uit had gelezen, al begonnen aan een bijdrage. Goed zo, dat had ik al verwacht!Zo moet het ook gaan! Als U het straks naar de post heeft gebracht dan hoort U wel, hoe ik over Uw bijdrage denk. Ik bedoel U, hoor, U en niet een ander. U laat ons vast niet zitten! Ook niet voor wat het aantal abonnÉ's betreft. U wordt dan ook bij voorbaat bedankt voor de bereidwilligheid waarmee U al die abonnÉ's heeft geworven!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 1958

In de Rechte Straat | 12 Pagina's

Onze rubrieken

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 1958

In de Rechte Straat | 12 Pagina's

PDF Bekijken