IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

VERBREEK DE VLOEK

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VERBREEK DE VLOEK

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

"Sleutels voor het afrekenen met jarenlange frustraties." Zo luidt de titel van een boekje dat voor velen van ons een totaal onbekende inhoud zal hebben. De schrijver is John Hofman. Het boekje is een uitgave van Hofman Media in Nieuw- Leusen.

Het boekje ziet er aantrekkelijk en uitdagend uit. Misschien zal dat voor verschillende mensen een reden zijn om het ter hand te nemen. De inhoud is nog veel meer uitdagend, al brengt het niets nieuws. Veel van wat in dit boekje geschreven is, is in andere boeken ook heel uitvoerig te vinden. De schrijver verstaat uitermate de kunst om de inhoud wat dichter bij ons reformatorische volksdeel te brengen.

"Al is het zo, dat er zulke grote en afschuwelijke demonische machten zijn dat de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze schrijft: "Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht" (Efeze 6), toch neemt dit niet weg dat wij in de reformatorische kerken niet zo gewoon zijn aan het werken met 'vloeken' die op iemand, een gezin of een stad of land liggen.

Wij zijn in de kerken van de Reformatie meer opgevoed in de stelling dat door de zondeval de wereld en de gehele mensheid onder Gods vloek en heilige toorn zijn gekomen.

Dit is een vloek die zich uitstrekt over de gehele wereld met alles wat er op en er aan is. Opnieuw Paulus: "Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;

op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is tot nu toe (Romeinen 8:20-22)."

Deze woorden geven ons een helder zicht op de werkelijkheid van ons mensenbestaan: alle nood die er is en alle zorg en pijn, zijn een gevolg van ons breken met God in het Paradijs. Deze breuk was het verbreken van een verbond, een verbond tussen God en ons. De straf op deze verbondsverbreking was voorzegd: "En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven." (Genesis 2). Deze straf werd niet voltrokken door Adam en Eva onmiddellijk door de dood weg te nemen, maar de dood trekt in alle toonaarden door in het nageslacht van Adam en Eva.

Deze totale verlorenheid moeten we steeds goed voor ogen houden als wij bezig zijn met de dingen van de dienst van God te overdenken. Als we dit uit het oog verliezen zijn we in een paar stappen zomaar op een dwaalweg. Met alle vreselijke gevolgen van dien.

Als we dan niet oppassen kunnen we op het vlak terecht komen van twee machten die tegenover elkaar staan. De GOEDE MACHT (God) en de BOZE MACHT (de duivel, satan, Lucifer). We zijn dan niet ver meer van de worsteling van de heiden. De worsteling tussen goed en kwaad. De worsteling tussen: "Hoe ben ik goed genoeg om van God te zijn" aan de ene zijde en aan de andere zijde "Hoe krijg ik het voor elkaar om de Boze zoveel mogelijk uit zijn vingers te blijven."

Dat is geen leven in christelijke vrijheid meer! Dat is leven in slaafse vrees.

Wij mogen vanuit het Woord van God weten dat we onder de vloek van God begrepen zijn, maar….dat Jezus Christus voor al de Zijnen de vloek heeft weggedragen op Golgotha. Geen twee gelijke machten die ons leven heen en weer slingeren. Geen twee gelijke machten die ons leven opeisen. Maar een liefhebbend God Die voor Zijn kinderen zorgt als een Vader, zodat geen haar van ons hoofd vallen kan zonder Zijn heilige wil. Laat dan de satan vloeken, laat de vijanden van de kerk van Christus haar vervloeken tot in de diepste diepten, zij heeft geen kwaad te vrezen. "Uw stok en Uw staf die vertroosten mij… ook al ging ik door het dal van de schaduw des doods"! (Psalm 23)."

In het voor mij liggende boekje gaat de schrijver vanuit het gezegde: "Het lijkt wel of er een vloek op ligt", wat dieper in op de materie van vervloekingen. Ook gaat hij in op vloeken die in de geschiedenis mensen hebben getroffen. Vloeken door anderen uitgesproken (Indianen worden onder andere als voorbeeld genoemd) of vloeken die op een wonderlijke manier op iemand liggen. Vloeken over steden en landen, vloeken en het occulte, vrijmetselarij, enz.

Ook noemt hij verschillende bijbelplaatsen waar God over vloeken spreekt. Achterin wordt een lijst van bijbelteksten genoemd waarin vloeken uitgesproken of vermeld worden.

In een samenvatting noemt het boekje kenmerken en oorzaken van een vloek. Juist in dit hoofdstuk komen bij mij allerlei twijfels naar boven. Vallen mentale inzinkingen onder het hoofdstuk "vloeken"? Of tweespalt en vervreemding in gezinnen?

Of voortdurend geldgebrek? Chronische ziekten? Of verslavende gewoonten?

Het is goed om over deze dingen na te denken. Maar het is niet goed om de weg in te slaan die ons hier gewezen wordt. We hebben dit op grote schaal meegemaakt toen we in Tilburg mochten werken. We zien dit ook in sommige pinksterkringen en vrije groepen sterk van invloed zijn op het geloofsdenken van de mensen. Dagelijks opletten of niet een vloek op iets of iemand ligt.

Ik geef de schrijver toe dat het soms wel lijkt of mensen leven onder een vloek. Maar vaak is dan de zonde de oorzaak van nood en verdriet dat beslag legt op een gezin of familie. Ik denk hierbij aan een gezin waar veel nood was. De vader kwam om met een ernstig ongeluk, de moeder en een dochtertje stierven tegelijk. De rest van het gezin geraakte helemaal uit elkaar. Moeten we hier spreken van een 'vloek op dit gezin?'

Of rustte Gods ongenoegen op dit gezin? De vader was in zijn leven een vreselijke vloeker..…

Of een ander voorval: een familie waar alles slecht verloopt. Armoede is er koning. Geldzucht beheerst het denken van vrijwel iedereen in de familie. Daar moet zelfs een familielid euthanasie voor laten bedrijven. Ligt er een vloek op deze familie? Of is de grootvader de oorzaak, de man die alles er doorbracht door alcohol en zo zijn gezin aan de bedelstaf bracht?

Ik denk dat het goed is dat we over deze dingen nadenken. Misschien is er onder ons wel eens te weinig aandacht voor.

Maar toch wil ik uitdrukkelijk waarschuwen tegen jezelf overgeven aan alles wat dit boekje ons aanbiedt.

Met volle nadruk wil ik bij het vermelden van dit boekje zeggen dat ik liever leef vanuit de gedachten van Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus, waar het zo heerlijk geschreven staat dat geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder de wil van mijn hemelse Vader, dan vanuit de gedachte dat allerlei vloeken mijn leven kunnen belagen. Vloeken die mensen over mij persoonlijk uitspreken of over heel mijn land of stad, of vloeken waar de satan ons mee kwelt. Het leven in de bescherming van Jezus Christus, Die mij kocht met Zijn bloed, is toch een veel zekerder en veel rustgevender leven. Een boekje dat de moeite van lezen waard is, maar met het volle verstand erbij!

De prijs van dit 128 bladzijden tellende boekje is f. 14,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1997

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

VERBREEK DE VLOEK

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1997

In de Rechte Straat | 32 Pagina's