+ Meer informatie

Wees Mijn getuige

2 minuten leestijd

In dit nummer treft u ons nieuwe blad aan: „Op weg naar Damascus". U kunt het voor uzelf bewaren, maar mooier is, wanneer u het aan iemand geeft, waarvan u weet of vermoedt dat hij het Evangelie nog niet kent; het Evangelie in de volle diepte en warmte van de Blijde Boodschap.

Vraag aan de Heere, aan wie u het dan geven moet. Het beste is natuurlijk, wanneer u het persoonlijk overhandigt, of ergens in de bus doet met een begeleidend schrijven en uw naam en adres. Als u de moed daar niet toe hebt, vraag die moed dan aan de Heere. Hij heeft Zijr. Heilige Geest beloofd, opdat wij door Hem kracht zouden ontvangen om van Christus te getuigen.

Maar dóe er iets mee. Gooi dat nummer niet in de prullemand. Misschien is er een ziel, die erop wacht. Misschien had de Heere ú bestemd om een middel te zijn om deze zoekende mens te leiden op de eeuwige weg.

Als u dan dat nietje midden in het blad losmaakt, begint reeds uw verkondiging van het Woord Gods. Doe het met zorg. zodat zo weinig mogelijk zichtbaar wordt dat „Op weg naar Damascus" ergens was ingeniet. Doe het met liefde. Doe het biddend. Weet dat de Heere u gadeslaat, terwijl u aldus tracht Zijn Naam groot te maken. Wees klein en dankbaar onder dat besef. Beleef die wonderbare eenheid met uw goddelijke Zender. Realiseer u wat een uitverkiezing dat is, dat u door Hem geroepen bent om Zijn getuige te zijn.

Wanneer u tóch liever dat nummer voor uzelf bewaart, en graag een abonnement voor een rooms-katholiek wilt betalen, dan kunt u dat doen door extra betaling van ƒ 3,75. Geeft u ons dan naam en adres op vari die rooms-katholiek en wij zorgen voor de rest.

Maar vergeet niet: „Gij zult Mijn getuigen zijn".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.