IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

AANKLACHT van het rooms-katholieke systeem.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

AANKLACHT van het rooms-katholieke systeem.

4 minuten leestijd

ZE HEBBEN MIJN ZIEL GESCHONDEN....

zo getuigt Mej. LÉone Shigo, voormalig lid v.d. Derde Orde.

Ik beschuldig de rooms-katholieke kerk:zij heeft mijn ziel geschonden. Elk uur van de dag, elk ogenblik, bij ieder tikken van de wereldklok, schendt de r.k. kerk miljoenen zielen.

Zij schendt zielen en sticht verwarring, want voor de mens, die in aanbidding neerknielt, mag slechts ÉÉn heilige en centrale figuur bestaan:God-zelf: welnu, op zijn plaats heeft de kerk een menselijk schepsel neergezet.

Ik beschuldig de r.k. kerk:zij heeft God-zelf en Maria zodanig aan elkaar gebonden, dat het voor de mens uiterst moeilijk is geworden, om de enigware God nog zuiver te aanbidden.

Stelselmatig heeft de kerk Maria's moederschapnaar-het-lichaam uitgebreid tot de gehele Godheid. Christus is onze enige middelaar;dat middelaarschap heeft de kerk ondergeschikt gemaakt aan Maria's moederschap. Volxomen willekeurig heeft zij

heeft zij Maria uitgeroepen tot moeder van alle menser. De volledige overgave van de mens aan Christus, en aan Christus allÉÉn, heeft zij daardoor practisch onmogelijk gemaakt.

Rome verheft het schepsel Maria boven alle schepselen. Practisch bezien wordt Maria vergoddelijkt. Haar worden alle goddelijke eigenschappen toegeschrevens almacht, alwetendheid, alomtegenwoordigheid, universeel gezag en heerschappij, vergeving van zonden, genade, barmhartigheid. Rechtvaardigheid is de enige goddelijke eigenschap, die haar nog niet wordt toegedicht.

Zo worden de zielen op een dwaalspoor gebracht. De "Lieveheer" ("le bon Dieu", de goede God) van de rooms-katholieken is alleen nog maar "goed", omdat hij onder de invloed staat van een "godin", milder dan Hijzelf, en haar - gelukkig maar voor de mens! - zijn gehele macht heeft afgestaan.

Al deze dingen bijeen zijn niets anders dan een vermomde vergoding van een mens, een poging van de duivel om de mens aan te zetten tot verraad aan het heilige woord Gods.

Ik teschuldig het r.k. stelsel, want het bedient ziet stelselmatig voor het welslagen van deze poging, van het streven naar nederigheid, eigen aan vrome zielen, van hun wil tot blinde overgave op geestelijk gebied, van hun slaafse onderwerping, die als een deugd worst opgehemeld, terwijl zij in werkelijkheid een ondeugd is; het stelsel misbruikt hun streven naar volmaking in het leven.

Ik beschuldig het rooms-katholieke stelsel: het baat de zwakheid van de zielen uit tot eigen voordeel: het onderwerpt de mens aan de ontzettende morele druk en de dwang van't "onfeilbare" clericale priesterschap, dat beweert, dat zij de sleutels bezit van een eeuwigheid, hetgeen ons met buiveringwekkend ontzag moet vervullen.

Ik beschuldig het r.k. stelsel:het wil zijn eifen wil aan geen controle onderwerpen;het heeft daarom getracht de gewetens in eigen voordeel te vervormen van kindsbeen af. Ik klaag het stelsel aan, omdat het de mens plaatst onder de druk van een eenzijdig gerichte, overal binnendringende, gewetenloze propaganda. Hoe machteloos staat een ziel om zich los te worstelen uit die stroom! Er is bovennatuurlijke kracht nodig om zich uit die stroom te bevrijden. Men kan het alleen dank zij een byzonder ingrijpen van Gods genadevolle goedheid. Om tegen die stroom op te zwemmen naar de bron, is men verplicht de bedding te verlaten, die deze stroom heeft gegraven in de ziel van de mens. Daarbij maakt het stelsel misbruik van de verbazingwekkende onkunde van de massa, waar het gaat pm het zuiver Woord Gods.

Het stelsel pompt de zielen vol met allerhande valse voorstellingen over de ware geschiedenis van de dogma's, die zij gedwongen moeten aanvarden. Het vervalst de voorstelling in verband met het politieke karakter en da sfeer van geweld, eigen aan de concilies, die deze dogma's hebben vastgesteld. Ik beschuldig het r.k. stelsel, omdat het deze valse voorstellingen, die het zelf in het leven heeft geroepen, tot eigen baat misbruikt.

Voor God en voor de mensen beschuldig ik het r.k., stelsel: het wil mij onder de schijn van deugd afgoderij opdringen en aanbidding van een mens -dingen die de Schrift verafschuwt. Alles heeft dit stelsel in het werk gesteld om mijn vertrouwen, mijn liefde en mijn hoop op God en op mijn Verlosser uit mijn hart te rukken en deze gevoelens over te dragen op een schepsel. Het heeft mij het recht betwist om God onverdeeld lief te hebben. De echte wil van God heeft het voor mij verborgen gehouden, om mij des te gemakkelijker de wil van de mensen op te leggen, van die mensen, die dit stelsel met eigen handen hebben opgebouwd, om mij des te gemakkelijker het woord van de mensen te doen aanvaarden. Dit stelsel heeft mij bedrogen met de schijn van ware vroomheid:het heeft de schande zover gedreven, dat ik ging geloven, dat Maria-verering een daad van ware godsdienstigheid was.

DAAROM beschuldig ik het r.k. stelselshet is de goddeloosheid onder de schijn van godsvrucht. Het is verraad onder de schijg van trouw. Het is een voortdurend geestelijk overspel, zoals de Schrift zelf dit noemt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 1958

In de Rechte Straat | 12 Pagina's

AANKLACHT van het rooms-katholieke systeem.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 maart 1958

In de Rechte Straat | 12 Pagina's

PDF Bekijken