IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

EEN PROFETISCH WOORD

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

EEN PROFETISCH WOORD

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

"Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; dewelke wederstaat, vast zijnde in het geloof," (1 Petrus 5:8, 9a)

"Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijnen Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.

En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen." (Mattheús 24)

Wat is in deze woorden onze tijd helder geschilderd!

Wat is het een werkelijkheid dat de satan als een briesende leeuw omgaat in een verwarde, verbroken en verdeelde wereld, waarin de kerk zich hier in het westen in de hoek gedrukt weet.

En als de satan dan weet dat hij slechts een korte tijd heeft, dan is zijn briesen erger dan ooit te voren.

"En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee degenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft." (Openbaring 12:11,12)

Maar dan is ook zijn aanval veel dieper; veel gemener dan ooit tevoren. Op steeds geraffineerder wijze zal hij trachten zijn prooi binnen te slepen in de eeuwige rampzaligheid. Hij wil geen mens missen aan Jezus. Hijnen. Daarom zal hij alles op alles zetten om alle mensen te verleiden en weg te trekken van het Woord van God. haat Jezus. Hij haat de gemeente van Jezus (Openbaring 13). Nooit zal hij haar de zaligheid bij haar Heiland gunnen. Daarom zal hij alles op alles zetten om alle mensen te verleiden en weg te trekken van het Woord van God.

U moet deze dingen niet in de algemeenheid zetten.

Het is brandend nodig om het naar uzelf toe te trekken. Bent u er op berekend om verdrukkingen te lijden? Waar ligt onze kracht om staande te kunnen blijven in de komende tijd? Petrus schrijft daarover: Wie kan staande blijven? Tegen een briesende leeuw? Tegen een roofmonster? Daar is toch niemand tegen bestand? Nee, maar alleen degene die vast staat in het geloof. Dan gaat het niet over een beetje geloven in de Bijbel of een beetje geloven dat er toch misschien wel 'iets' is. Of te denken datmoorder vaHeiland, is sterker dan de helhond die zijn briesende mond laat zien. Hij heeft de dood en de hel overwonnen, ook zelfs de koning van de hel en de duisternis. onze kerk de beste is… Maar dan gaat het er om dat we door het geloof verankerd zijn in Jezus Christus als onze Zaligmaker en Verlosser. Lieve lezer, wat is het toch nodig om elkaar dat telkens weer aan te wijzen. Juist in onze tijd. Het lijkt soms wel of we met een klein beetje vorm wel toe kunnen, maar in de dag der benauwdheid zal blijken dat het tekort te schiet. Haast u daarom toch om de Heere Jezus te kennen. Hij alleen is het Die u redden kan van de grote briesende leeuw, de satan, de mensenn de beginne. Hij, onze Heiland, is sterker dan de helhond die zijn briesende mond laat zien. Hij heeft de dood en de hel overwonnen, ook zelfs de koning van de heel en de duisternis.

Als daar de eeuwen door de christenen aan dachten, dan juichten zij:

"Al grijnst ook d' open hel ons aan

met al haar duiv'lentalien….

toch zal geen vrees ons doen verslaan

toch doen wij 't krijgslied schallen….

Door U, door U alleen

Om 't eeuwig welbehagen…

Want God is ons ten schild

in 't strijdperk van dit leven…

En onze Koning is van Isrels God gegeven…."

Ook de Uwe…?

Ook Die van jou…?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1997

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

EEN PROFETISCH WOORD

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1997

In de Rechte Straat | 32 Pagina's