IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

DE LOBBY VOOR DE MEDEVERLOSSERES HEEFT HAAST

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

DE LOBBY VOOR DE MEDEVERLOSSERES HEEFT HAAST

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De grootste Maria-lobby uit de geschiedenis krijgt haast. Als het nu niet lukt de huidige paus te overtuigen dat hij het dogma van Maria-Medeverlosseres moet afkondigen dan komt het er waarschijnlijk nooit meer van. De kans is immers klein dat zijn opvolger hem qua Maria-enthousiasme kan evenaren of verslaan.

Deze week worden op het Vaticaan weer 40.000 handtekeningen bezorgd van mensen die de paus dringend vragen om met zijn onfeilbaar leergezag uit te spreken dat de maagd Maria medeverlosseres is. Vier miljoen handtekeningen zouden er al liggen. Coredemptrix, in het latijn. Let wel: co-. De conrector en de coassistent staan niet op dezelfde hoogte als degenen aan wiens zijde zij werken en ook de coredemptrix is slechts de rechterhand van, niet gelijkwaardig aan de redemptor zelve, de Verlosser, Jezus Christus. Maar van een vrome eretitel als Medeverlosseres een dogma maken betekent een verdere opwaardering van Maria. Binnen de R.-K. Kerk woedt achter de schermen een krachtige strijd tussen hen die dit dogma zo snel mogelijk door willen drukken en degenen die het willen tegenJung tot de verrukte constatering bracht dat de katholieke kerk Maria, de vrouw, als vierde persoon in het goddelijk mysterie had opgenomen. De vorig jaar overleden Ida Peerdeman uit Amsterdam heeft zich als weinigen in Nederland beijverd voor Maria als medeverlosseres; zij beriep zich dan ook op niemand minder dan de Moeder Gods zelf, die haar als de Vrouwe van alle Volken talrijke malen verschenen zou zijn en haar ook deze boodschap had meegegeven. Maar de verschijningen hadden niet op een ongelukkiger plaats en tijd kunnen geschieden. De oude bisschop Huibers van Haarlem was zacht gezegd al weinig gelukkig met houden. Sommigen van deze laatsten bestempelen het ronduit als ketterij, als onbijbels, niet in lijn met de traditie; anderen zijn voorzichtiger, noemen zo'n dogmaverklaring oecumenisch ongewenst richting protestanten, maar ook en vooral richting orthodoxen. Het Amerikaanse weekblad Newsweek wijdt er deze week tien pagina's met de omslag aan. Al in de jaren vijftig gingen er stemmen op om Maria's positie in het heilsbestel sterker te profileren. Maar Paus Pius XII vond kennelijk twee Maria-dogma's binnen tien jaar toch wat onbescheiden; hij had in 1950 al de Tenhemelopneming plechtig en onfeilbaar afgekondigd - wat de psychiater C.G. het overbodige dogma van de Tenhemelopneming, dat misschien mooi was voor het ego van Pius XII, maar een rampje voor de prille oecumene. Huibers piekerde er nog niet over om als bisschop van Ida Peerdeman de verschijningen en boodschappen te steunen waar zij van repte. Amsterdam als promotieplaats van het dogma viel voorgoed af. Na Pius XII, tijdens het Vaticaans concilie en het bewind van Paulus VI, bleven elders stemmen opgaan voor de medeverlosseres. Maar het concilie zei wel allerhande mooie en verheven dingen over Maria, de kerk en het Volk Gods, maar liet de supporters van de medeverlosseres in de kou. Op zijn beurt houdt de officiële catechismus van 1993 zich aan dit concilie: Zij (Maria) heeft op heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser" enzovoort.

Naar verluidt gelooft paus Johannes Paulus II heilig in Maria als 'medeverlosseres' en hij zou dat ook wel willen verklaren, maar niet op eigen houtje en ook niet alleen op instigatie van de openlijke ijveraars, onder wie - telt 'Newsweek'- 500 bisschoppen en 42 kardinalen. Maar een recente studiecommissie van 23 Maria-experts hebben na grondige studie unaniem een negatief advies uitgebracht: Heilige

Vader, niet doen; opnieuw met het argument van

Bijbel, traditie en oecumene en ook wegens de dubbelzinnigheid van de cruciale woorden.

Ongetwijfeld komt de support in eerste instantie uit uiterst behoudende katholieke hoek, zoals van Vox populi Dei van de Nederlandse pater Klos. Maar het streven sluit wonderwel aan bij een brede beweging van meer en minder bigotte, ternauwernood van newage aanhang te onderscheiden liefhebbers van Mariaverschijningen, wenende beelden en boodschappen van vaag-esoterisch tot vroom geklets,schud, die geen man bekent en zelf haar fiat geeft. Een paus die zou uitspreken dat de Verlossing wezenlijk het werk van een man (Jezus) èn van een vrouw (Maria) is, lijkt in dat perspectief ineens een bekeerling tot het feminisme. met flink wat dreigende doem en ondergang erin. Maar het ligt nog ingewikkelder. De laatste paar decennia, bij de opkomst van vrouwen in de theologie, komt Maria herhaaldelijk naar voren als symbool van de vrije vrouw, die de onderdrukking van patriarchale verhoudingen van zich heeft afgeschud, die geen man bekent en zelf haar fiat geeft. Een paus die zou uitspreken dat de Verlossing wezenlijk het werk van een man (Jezus) èn van een vrouw (Maria) is, lijkt in dat perspectief ineens een bekeerling tot het feminisme.

Ook zonder dogma van medeverlosseres dient Maria al lang om aan te tonen hoe hoog de kerk de vrouw heeft. Hoger dan Maria kan een mens niet reiken, zelfs pausen niet. Daarom, zo heet het, hoeven vrouwen zich ook geenszins gediscrimineerd te voelen dat zij geen priester kunnen worden: hun voorbeeld is immers Maria, die geen priester was, maar wel de 'eerste' onder alle gelovigen. De R.-K. Kerk heeft altijd een grote rol aan de werkzaamheid van gelovigen toegekend, terwijl voor protestanten alles komt van de genade en de ene Zaligmaker. In die zin is 'medeverlosser-zijn' niet vreemd: iedereen is er toe geroepen en Maria, 'de eerste onder de gelovigen', natuurlijk als eerste. Als de bewuste uitspraak theologisch geen enkele inhoud toevoegt, waarom dan zo n zwaar middel als een dogmaverklaring? Misschien toch omdat in godsverduistering en onzekerheid die miljoenen kinderen van Eva een weg zoeken uit hun tranendal door zich vast te klampen aan Maria moedergodin.


Bij de opkomst van vrouwen in de theologie, komt Maria herhaaldelijk naar voren als symbool van de vrije vrouw.


Aantekeningen

De lobby voor medeverlosseres (een grove belediging aan de Heer!) staat in dienst van de satan die weet, dat hij nog weinig tijd heeft; 1 Petr. 5:8; dat satanisme voorkomt in het Vaticaan weet de hele wereld nu toch al; zie prof. perspectief; en …. bijna 2000 jr. geleden Openb. 13:11/18; Openb. 17,18, 14 ,19 ; 2 Thess. 2:1/12; lees Joh. 3:13; Hand. 4:12; 1 Tim. 6:16; Maria kreeg na de geboorte van Yeshua nog vele kinderen bij Jozef; Matth. 12:46/50; Hij distantieerde Zich al van Zijn aardse moeder en broeders; dat heeft Hij trouwens al dikwijls gedaan; lees 2 Kor. 11/18; Openb. 2:6 en 15; 18:4. Alleen zij die niet aan afgoderij doen, zullen opgenomen worden; Matth. 7:13/23; Moedergodinnen vindt men terug in: Egypte (Isis), Babylonië (Astarte), Boedisme; dus heidens…. En Maria is niet lichamelijk opgenomen, alleen Yeshua.

Dit artikel van P. v.d. Ven is overgenomen uit een krant die een tezer(es), helaas zonder bronvermelding, aan ons toestuurde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 november 1997

In de Rechte Straat | 28 Pagina's

DE LOBBY VOOR DE MEDEVERLOSSERES HEEFT HAAST

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 november 1997

In de Rechte Straat | 28 Pagina's