IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

MIJMERINGEN AAN DE MAAS

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

MIJMERINGEN AAN DE MAAS

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

DIT IS VAN DEN HEERE GESCHIED, EN HET IS WONDERLIJK IN ONZE OGEN Psalm 118 : 23. Kort verslag evangelisatiekamp van 2 tot en met 9 augustus.

Een ervaring om nooit meer te vergeten!

Hoe kwam dit kamp tot stand en wat was de drijfveer?

In de zomer van 1996 was ik met 20 jongeren een dag in het rooms- katholieke dorp Schimmert aan het werk. Deze dag was geweldig rijk. Toen ik naar huis reed, ben ik gestopt en heb in het gras m'n knieën gebogen. Daar aan dat eenzame landweggetje geloofde en voelde ik in het gebed dat de Heere het goed vond om voor het volgend jaar een evangelisatiekamp te starten. Nu ik dit schrijf heeft het inmiddels al plaatsgevonden.

Misschien begrijpt u nu waarom ik met de woorden uit Psalm 118 begon. Dit is van den Heere geschied! Zo mocht ik het beleven.

Op 2 augustus werden de tenten neergezet en tussen twaalf en twee uur kwamen de deelnemers aan, sommigen aarzelden; anderen ontmoetten bekenden, 's Middags werd welkom geheten en kennis gemaakt. Wat een belevenis!

's Avonds kregen de deelnemers diverse instructies over het werk waarvoor wij bij elkaar waren. Het was best wel even wennen aan elkaar, maar na de eerste toespraken van zaterdag en zondag werden wij gevormd door het onderwijs uit Gods Woord en de praktijk. Hierover konden ook vragen gesteld worden.

Zondagavond hebben we samen geoefend welke liederen we deze week op de straten zouden gaan zingen.

Daar waren ook enkele mensen uit de gemeente van Bunde (Meerssen) bij. Twee zusters die tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen hebben (op mijn verzoek) daarover verteld. Zij vertelden hoe dat gebeurd was en hoe zij van de Mariaverering verlost zijn door de Heere. 'Duivelinnen' werden zij genoemd door de familie, maar ondanks deze beschuldigingen bleven zij de vijandiggezinde familieleden liefde geven. Dat heeft er toe geleid dat velen in hun familie de Bijbel zijn gaan lezen en enkele zelfs af en toe in de evangelisatiesamenkomsten zijn.

Op 4 augustus was het zover. Na 's morgens diepgaand met elkaar over het evangelisatiewerk te hebben gesproken gingen we er op uit; meer dan 70 jongeren. Wat zal er allemaal in hun harten omgegaan zijn? Een onbekend terrein tegemoet!

'k Heb gezien hoe er onder onze jongeren waren die hun knieën gebogen hebben, om hulp van de Heere te vragen. U had het moeten zien, ontroerend. En wat een reacties toen ze na die eerste veldtocht terugkwamen. De Heere helpt echt, in dit mooie maar ook moeilijke werk. Dit was de ervaring van velen.

De volgende dag gingen wij er vol goede moed weer op uit. Nu was er bij velen teleurstelling. Het ging niet zo goed als de eerste dag. 'k Heb later vele reacties gekregen van onze jongeren, ze beseften ook wat er gaande was: overmoedigheid, gisteren ging het toch ook zo goed? Op deze dag werd geleerd "want van U is het koninkrijk en de kracht" en vooral dat laatste. Wat moeten wij dat vaak opnieuw leren.

Dinsdagmiddag 5 augustus hadden wij een bijzondere ervaring. Ik had aan diverse R.K. bejaardentehuizen gevraagd of wij daar met elkaar iets mochten zingen. "Neen" was het antwoord.

Dan maar eens aan meneer pastoor vragen of wij in zijn kerk mochten zingen. Het antwoord luidde "ja" en daar zaten wij dan in de R.K. kerk van Bunde. Alles mochten wij gebruiken, het kleine orgel, het hoofdorgel, tot de microfoon toe. De deuren bleven open staan. Meneer pastoor zong mee tijdens het zingen van de psalmen en de diverse andere liederen. Er kwamen veel andere mensen binnenlopen. Het was indrukwekkend.

In Jesaja 60:10 staat" En de vreemden zullen uw muren bouwen" Deze woorden maakten een diepe indruk op mij op deze woensdagmiddag.

Woensdag hebben we huis aan huis aangebeld en getracht een gesprek te krijgen met de mensen. Zij zijn allen onze medereizigers naar de grote Gods-ontmoeting. Juist op deze dag werden wij steeds wat vrijmoediger. Vaak was de nabijheid van de Heere te voelen en te ervaren. Gedreven door de liefde van Christus werd het werk in alle rust gedaan. Honderden mensen werden aangesproken. Aan duizenden werd een Levensbron, het Johannesevangelie of andere christelijke lectuur uitgereikt.

Alle menselijke prestatiedrang viel weg. Er was alleen een diepe bewogenheid met die arme verloren schapen. 0 hoe heerlijk was het, om dit samen te beleven. Er ontstond een eenheid onder elkaar die sterk en liefdevol was en is.

Rondom de camping waar wij overnachtten en samenzongen luisterden de buren, ze lagen of zaten achter de heggen. Radio's gingen uit. Dit hadden ze nog nooit gehoord. Later in de week op vrijdagavond kwamen er ook verschillenden naar de evangelisatieavond.

Donderdag 7 augustus zouden wij op de markt in Meerssen gaan zingen. Wij hebben dat gedaan onder begeleiding van een verplaatsbaar orgel, twee dwarsfluiten, twee panfluiten, enkele blokfluiten en 5 gitaren. We mochten gebruik maken van het stopcontact van de bibliotheek.

Toen gebeurde waar ik enkele jaren geleden alleen nog maar van kon dromen. Op deze plaats stond ik voor het eerst met Bijbels en wat lectuur en met het vaste vertrouwen dat de Heere Zijn woord nooit leeg doet wederkeren. De liederen Sions klonken over de markt; gelijktijdig werden er mensen aangesproken en kinderpakketjes uitgedeeld. Wat hebben we samen uit volle borst gezongen: "Geloofd zij God met diepst ontzag …

Vrijdag was het mijn verjaardag; om half negen hoorde ik voor ons huis bekend gezang.

Op deze stralende morgen waren ze gekomen, onze jonge broeders en zusters, om mij toe te zingen. Tachtig mensen voor je deur op je verjaardag die je toezingen uit Psalm 134 "Dat 's Heeren zegen op u daal"! Dit was wat ik verlangde; de boodschap van Jezus' zondaarsliefde galmde over de straat. Bij ons voor de deur door middel van psalmen en geestelijke liederen. De buren luisterden, later hebben ze ons ook regelmatig aangesproken over dit gebeuren. Weet u wat ik hoop en bid, dat de hele buurt hier tot bekering komt. Wat kan dat sterk in je hart leven!

Na deze geweldige gebeurtenis zijn wij naar Maastricht gegaan en hebben daar straatevangelisatie gehouden. Twee uur lang hebben we mensen aangesproken. Met een koortje midden in de drukke winkelstraat met onze 'muzikanten' er bij. Mensen aanspreken, Bijbels verspreiden enz.

Sommigen van onze jongeren waren heel vrijmoedig. Als een Bijbel in de prullenbak belandde, werd deze er weer uitgehaald en weer aangeboden aan een voorbijganger. Middags namen de meesten vrij, zoals op het programma was gepland.

's Avonds was er een evangelisatiebijeenkomst in de grote tent op de Raarberg bij Meerssen.

Wat was dit weer een hoogtepunt! Er kwamen mensen; de buren rondom de camping en andere genodigden van de straat. Een non en ook nog een zwerver werden opgehaald door onze jongeren.

Ik heb gesproken over het thema "ONZE LEVENSVRAGEN ZIJN DOOR JEZUS WEGGEDRAGEN.

Na de toespraak ging ik naar de zwerver Dikkie en huilend zei hij: "Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld als nu". Hij pakte mijn hand en ik hurkte bij hem neer. Ontroerend was dit moment, ook voor hen die Dikkie opgehaald hadden. De samenzang werd zo gewaardeerd dat men na afloop vroeg om verder te zingen. Dit hebben wij natuurlijk gedaan onder de geweldige begeleiding van onze muzikanten.

Zaterdag 9 augustus: de dag van afscheid. Tijdens ons laatste gezamenlijke gebed kregen we een diepe indruk van de nabijheid van de Heere. Velen snikten van ontroering over Gods goedheid. Zelf heb ik het moment zo ervaren, dat de Heere liet zien dat het goed geweest is in Zijn ogen. Een stempel van Gods goedkeuring over de voorbije week. Hij Zelf was het die ons een aanzet gaf om dit op deze wijze te doen. Zoals ik mijn verslag begon, eindig ik ook. "Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1997

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

MIJMERINGEN AAN DE MAAS

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 oktober 1997

In de Rechte Straat | 32 Pagina's