Bekijk het origineel

DE TELEURSTELLING VAN BANGKOK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

DE TELEURSTELLING VAN BANGKOK

4 minuten leestijd

Dezer dagen kreeg ik toegestuurd „Let the earth hear His voice", een boek van 1471 blz., waarin alle toespraken zijn opgenomen van het kongres van Lausanne. Ik hoop daar nog wel eens uit te citeren.

Eveneens kreeg ik toegezonden „The Lausanne Covenant - an exposition and Commentary" door John Stott. Daarin geeft ds. Stott, die het concept had gemaakt voor de „Overeenkomst van Lausanne" en die ook voorzitter was van de kommissie die de vele amendementen en aanvullingen, die door de congresgangers waren ingediend, moest verwerken, zijn kijk op bedoeling en achtergrond van die Overeenkomst. Een kommentaar van zo iemand is dan ook bijzonder waardevol.

Ik wilde graag de kommentaar, die hij geeft bij art. 5 over de „Sociale verantwoordelijkheid", voor u gedeeltelijk vertalen.

De leer over de verlossing

„Salvation ( = redding, behoud, verlossing, zaligmaking) is voor velen in onze dagen een verboden term: sommigen zijn verlegen met dat woord, anderen beweren dat het een woord is zonder betekenis. In elk geval moet het voor de moderne mens verklaard worden.

„Zodoende zagen velen vol verwachting uit naar de commissie van de Wereldraad van Kerken over wereldzending en evangelisatie, die daarover vergaderde in Bangkok in januari 1973 en die tot titel had „Salvation today (redding, verlossing vandaag). Men hoopte dat uit die vergadering een frisse omschrijving zou komen van dat woord „Salvation", een omschrijving, die Schriftgetrouw zou zijn en de moderne mens zou aanspreken.

„Maar Bangkok heeft ons teleurgesteld. Ofschoon daar ook wel enkele dingen werden gezegd met betrekking tot de persoonlijke zaligmaking, trachtte men vooral de nadruk erop te leggen dat de persoonlijke zaligmaking gelijk staat met politieke en economische bevrijding. De Overeenkomst van Lausanne verwerpt die opvatting als in strijd met de Bijbel!"

Tot zo ver ds. Stott. We laten nu hieronder de vertaling van art. 5 van de Overeenkomst volgen:

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Christenen

„Wij erkennen dat God zowel de Schepper als de Rechter is van alle mensen. Daarom moeten wij ook deel hebben aan Zijn verlangen naar gerechtigheid en verzoening in heel de samenleving en naar de bevrijding van de mensen van elk soort van onderdrukking. Daar de mens naar het beeld van God geschapen is, bezit iedereen, ongeacht zijn ras, religie, kleur, kuituur, klasse, zijn geslacht of leeftijd, een met de geboorte gegeven waardigheid. Daarom moet hij niet uitgebuit, maar gerespekteerd en gediend worden.

Ook ten aanzien hiervan belijden wij, dat wij dit vaak over het hoofd zagen en dat wij soms evangelisatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid als aan elkaar tegengesteld hebben gezien. Ofschoon verzoening tussen mensen niet hetzelfde is als verzoening met God; sociale aktie geen evangelisatie is en politieke bevrijding geen verlossing is, spreken we toch uit dat evangelisatie en maatschappelijk en politieke betrokkenheid beide deel zijn van onze christelijke verantwoordelijkheid. Beide zijn noodzakelijke uitingen van onze leer over God en de mens, van onze liefde tot de naaste en onze gehoorzaamheid aan Jezus Christus.

De boodschap van het heil omvat tevens een boodschap van oordeel over iedere vorm van vervreemding, onderdrukking en discriminatie. We moeten niet schromen, kwaadaardigheid en onrecht aan de kaak te stellen, waar dit ook voorkomt.

Wanneer mensen Christus aannemen, gaan zij door wedergeboorte deel uitmaken van Zijn Koninkrijk en moeten niet alleen trachten de gerechtigheid daarvan in eigen leven gestalte te geven, maar die ook temidden van een onrechtvaardige wereld uit te breiden. De verlossing, waar we over spreken, moet ons in de totaliteit van onze persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden veranderen (Hand. 17:26, 31; Gen. 18:25; Jes. 1:17; Ps. 45:7; Gen. 1:26, 27; Jac. 3:9; Lev. 19:18; Luk. 6:27, 35; Jac. 2:14-26; Joh. 3:3, 5; Matth. 5:20; 6:33; 2 Kor. 3:18; Jac. 2:20).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1975

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

DE TELEURSTELLING VAN BANGKOK

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 april 1975

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

PDF Bekijken