+ Meer informatie

AARTSBISSCHOP IN DE BAN

2 minuten leestijd

Mgr. Ngo Dinh Thuc, voormalig aartsbisschop van Hué werd door de Heilige Stoel geëxcommuniceerd; zo heeft professsor Frederico Allesandrini, woordvoerder van het Vaticaan aangekondigd. Mgr. Ngo Dinh Thuc, broer van de vroegere president van Zuid-Vietnam Ngo Dinh Diem, werd in 1960 aartsbisschop van Hué. Hij spande zich langdurig in om een nauwe samenwerking tot stand te brengen tussen het staatsregime en het katholicisme en haalde zich hierdoor vele moeilijkheden op de hals, vooral vanwege de boeddhisten. Na de moord op zijn broer in 1963 installeerde hij zich te Rome, waar hij voor het Concilie was gearriveerd.

Sinds enige tijd was mgr. Ngo Dinh Thuc in contact met de „Orde van de Carmelieten van het Heilig aanschijn". Twee leden van deze groep beweerden dat ze herhaaldelijk verschijningen hebben gehad. Deze werden in twijfel getrokken door kardinaal Bueno Monreal, aartsbisschop van Sevilla.

Op 1 januari 1976 ging mgr. Ngo Dinh Thuc op de plaats waar deze verschijningen zouden hebben plaats gehad, priesters wijden (één Fransman, twee Ieren en twee Spanjaarden) en tien dagen later wijdde hij deze zelfs tot bisschop!

Paus Paulus zelf vroeg aan mgr. Dadaglio, apostolisch nuntius te Madrid deze zaak te onderzoeken. De nuntius trok herhaaldelijk naar Sevilla, maar kon mgr. Ngo Dinh Thuc nooit ontmoeten; hij was zogenaamd steeds naar Rome vertrokken. De aartsbisschop van Sevilla heeft de vijf priesters geschorst (de wijding blijft geldig, ook als ze niet wettelijk gebeurd is) en de „Orde van de Carmelieten van het Heilig Aanschijn" onregelmatig genoemd. Uit J.K.J., 15 februari 1976

ONS KOMMENTAAR:

Wij vestigen de aandacht op het tussen haakjes geplaatste: „De wijding blijft geldig, ook als ze niet wettig is gebeurd".

Dat is het r.-k. sakramenteel automatisme ten voeten uit. Deze priesters kunnen ieder moment als ze dat willen, brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus en de rooms-katholieken moeten dan dat brood en die wijn vereren met de aanbidding, omdat Christus daarin dan, volgens de r.-k. leer, ook met Zijn godheid tegenwoordig is. En deze bisschoppen kunnen weer zoveel mensen als ze willen tot priester en tot bisschop wijden, zodat de almachtige God verplicht zou zijn om steeds opnieuw het wonder van de transsubstantiatie te verrichten, wanneer deze losbollen dat willen.

Hoe kan iemand, die serieus de Bijbel heeft bestudeerd, zo iets toch geloven? De God van de Bijbel is toch geheel anders.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.