+ Meer informatie

DURF JIJ AAN JE DOOD TE DENKEN?

5 minuten leestijd

Ik weet niet wie u bent, die dit leest. Een man, een vrouw, jong of oud, een fabrieksdirekteur of een fabrieksarbeider? Ik weet het niet. Maar één ding weet ik wél van u en dat is dit: eens zult u sterven. Eens zullen die ogen van u, die nu over dit papier glijden, opdrogen. Eens zal dat denken van u stilstaan. Eens zult u er niet meer zijn op deze aarde.

EN DAN?

Ja, en dan? Durft u, durf jij daarover na te denken? Kun je die nuchterheid opbrengen om de dood, jouw dood, recht in de ogen te kijken? Durf je over je graf heen te zien?

En wat zie je daar dan? De grauwe troosteloosheid van het NIET? Geloof je werkelijk dat met de döod alles is afgelopen? Jij, levende, denkende wezen? Jij, die geestelijk op je zelf terugblikt, jezelf geestelijk in handen hebt, die praten, lachen en schreien kunt? Denk je dat dit denken van jou eens voor altijd gedoofd wordt?

EEN WREDE MACHT?

Wat zou ons bestaan dan wreed zijn! Welke lugubere macht kan daar nu plezier in hebben om ons mensen, hetzij door een direkte schepping, hetzij langs een weg van eeuwenlange evolutie, uit het niets tevoorschijn te laten komen? mensen die hunkeren naar wat geluk, in wier hart de schreeuw ligt naar de eeuwigheid, die in ontzetting terugdeinzen voor de dood. Gelooft u werkelijk dat dat de laatste zin is van uw leven? Straks voor altijd wegetrapt te worden uit het bestaan, waaraan u zich vastklampt met al de vezels van uw menselijke ziel?

EEN VERKLARING

Mag ik u een verklaring geven? Nee, niet van mezelf. Ik ben ook maar een mens. Ik wil u mijn ideeën niet opdringen, maar een verklaring die komt van God Zelf, de Schepper van u en van mij.

Die God zegt in Zijn Woord (de Bijbel) dat Hij oorspronkelijk de dood niet voor ons bedoeld had. Hij plaatste de mens in het paradijs, in een toestand van volkomen geluk en vrede.

Maar WIJ, wij, u en ik, wij zijn de schuldigen. „Wij hebben gezondigd en onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerebelleerd door af te wijken van Uw geboden" (Daniël 9:5).

ZOEK DE SCHULD NIET BIJ DE ANDER

„Daarom heeft God … over ons het kwade gebracht", „om onzer zonde wil en om onzer vaderen ongerechtigheid" (Daniël 9:14, 16).

Het valt niet mee om dat te erkennen. We zoeken wel de schuld van de ellende, waarin we leven, bij de anderen, maar niet bij onszelf. Mijn vrouw, mijn man, heeft ons huwelijk kapot gemaakt, niet ik .. enzovoort. Durf de dood recht in de ogen te zien, durf echter ook jezelf recht in de ogen te zien.

IS ER EEN WEG UIT DE ELLENDE?

Met die vraag zaten de gegijzelden in de Franse ambassade in Den Haag. Met die vraag zat de Nederlandse regering. En ze hebben een oplossing gevonden.

Drie mannen hebben zich aangeboden om de Boeing 707 met de vier Japanse terroristen te vliegen naar ???? ja waarheen, dat wisten ze zelf nog niet. Drie mannen waagden hun leven in ruil voor de elf gegijzelden.

Die elf konden na honderd uur van ondraaglijke spanning weer terug naar het leven, terug naar de liefde van hun vrouw, hun man, hun kinderen. En de drie stapten in de „kist", die ook hun doodskist had kunnen worden, .. in ruil voor die elf. Ze zijn terecht gedekoreerd door onze koningin, terecht geprezen door minister-president Den Uyl.

EéN GAF ZICH VOOR VELEN

De Almachtige zat ook met de vraag: Hoe kan Ik zondige mensen redden? Hoe kan ik hen bevrijden uit de machten der duisternis, uit de slavernij, waarin ze door eigen schuld geraakt waren? En vanuit Zijn onbegrijpelijke liefde rijpte dit plan, dat wij vol eerbied het goddelijk Raadsbesluit van ons menselijk heil noemen.

Hij gaf Zijn eigen Zoon in ruil voor allen, die tot de erkenning van hun schuld zouden komen en zich in ootmoedig geloof aan Hem zouden overgeven. Die Zoon, Jezus Christus, waagde niet alleen Zijn leven, maar gaf het ook, opdat wij zouden worden vrijgesproken van de eeuwige dood, die wij verdiend hadden.

En dát niet alleen. Hij verdiende voor de Zijnen het eeuwige leven, dat zij die in Hem geloven, zonder enige tegenprestatie ontvangen. En nóg veel meer. Christus maakt de Zijnen niet slechts vrij van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde, zodat wij voortaan niet meer gedoemd zijn tot dat ellendige egoisme, die zelfzucht, die alles kapot vreet in de menselijke verhoudingen.

EEN GODDELIJKE DEKORATIE

Daarom heeft die Christus dan ook een goddelijke dekoratie ontvangen. De eeuwige Koning heeft Hem ter ere en heerlijkheid gekroond. Zie Fil. 2:9-11.

In zo'n folder kunnen we natuurlijk maar kort zijn. Wilt u méér weten over deze diep-ingrijpende dingen? Over deze Held, deze Goede Herder, die Zijn leven gaf voor Zijn schapen (Joh. 10)? Ziehier ons adres:

Stichting In de Rechte Straat,

Boulevard 11, Velp Gld.), tel. 08302-6050

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.