+ Meer informatie

De gunstbewijzen des Heren

3 minuten leestijd

Voor een stichting als de onze is er aan 't begin van een jaar maar moeilijk een begroting te maken, omdat wij voor een zeer groot deel afhankelijk zijn van giften, geschonken door hen die met ons werk sympathiseren.

Zo kon het ook voorkomen, dat in het midden van 1968 de financiële stand van zaken wat zorgelijk was. Hoe meer het jaar vorderde, des te meer verwonderden wij ons over Gods wonderlijke voorzieningen. Hoewel de uitgaven sterk stegen, mochten wij het jaar sluiten met een voordelig saldo. We konden dus aan onze verplichtingen voldoen en hulp bieden waar deze nodig was.

Op onze Spaanse editie hebben wij bijna geen abonnees, daar de gebieden waar ons blad „En la Calle Recta" verspreid wordt, zeer arm zijn, en men dus voor z'n abonnement praktisch niets betalen kan. Toch weten wij uit allerlei reakties dat ons blad er heel graag gelezen en herlezen wordt. Een aansporing dus om er mee door te gaan. Dit is momenteel nog mogelijk, omdat er een fonds werd gevormd voor dit doel, bijeengebracht door grotere en kleinere gaven. Wij hopen dat genoemd fonds straks weer voldoende zal worden aangevuld.

Aan kopen of bouwen van kantoorruimten zijn we in 1968, ook al is er dringend behoefte aan, nog niet toegekomen. We wachten op een geschikte gelegenheid. Een deel van het geld ervoor is reeds beschikbaar en veilig belegd op de Spaarbank voor Protestants Nederland. We hopen dit jaar onze plannen te mogen realiseren.

De Here heeft ons in het boekjaar 1968 rijk gezegend, zodat wij, vertrouwend op Zijn goedertierenheid, verder gaan met onze arbeid.

Namens het Bestuur van de Stichting „In De Rechte Straat"

De penningmeester: J. BREET

ELK CIJFERTJE HEEFT EEN PERSOONLIJKE KLEUR

Ik kan niet nalaten om ook nog iets te zeggen over dat financiële verslag. Ik voel mij daar persoonlijk erg bij betrokken. Achter al die cijfers zit een wereld van vreugde, offerbereidheid, verbondenheid in de dankbaarheid om wat de Here ons in genade geschonken heeft, toen Hij ons redde uit onze verlorenheid. Elk cijfer heeft een persoonlijke kleur. Iemand staat daarachter, iemand die deze beslissing nam om dit gedeelte van de goederen die hij van de Here ontving, af te zonderen voor ons werk. In elk cijfer zie ik even een oplichten van de liefde van Christus.

En dat gaat dan een heel jaar zo door. Als vele flonkerende sterretjes aan het firmament, waarbij de ene ster weer in heerlijkheid en glans verschilt van de andere. En allemaal samen is het één grote lofzang van dankbaarheid voor wat de Here ons geschonken heeft in Zijn genade.

Daarom is het ook moeilijk om de dank jegens u allen uit te spreken. U zond deze gaven immers uit liefde tot God. En toch... tegelijk zit daar zoveel bemoediging in voor ons, zoveel troost van de gemeenschap der heiligen, die wij daarin ervaren. En mogen wij althans daarvoor u allen heel hartelijk dank zeggen?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.