+ Meer informatie

GA UIT VAN HAAR! of: BLIJF!?

3 minuten leestijd

In Centraal Weekblad van 8 febr. schreef ds A. T. Besselaar een artikel over de spanningen rondom de kwestie van de Amsterdamse studentenpastores. Wij citeren daaruit: „Maar het zou anderzijds wel bijzonder jammer zijn, als de Amsterdamse afgescheidenen een protestantse kerk binnen gingen. Alsof zó de rooms-katholieke kerk werkelijk gediend zou worden. Alsof zó Christus gediend zou zijn. En in Hém ligt toch het laatste motief. Want men mag niet vergeten dat de kerk die men verlaat (—) duidelijk een kerk in beweging is, een kerk die bezig is aan een eerlijke reformatie".

Daar begrijp ik niets meer van. Hoe kan ds Besselaar van de Nederlandse r.-k. kerk zeggen dat zij bezig is aan een eerlijke reformatie? Als je ziet, dat de Nieuwe Katechismus het plaatsvervangende lijden van Christus ontkent (zie hierover de paperback: „Onrecht in de naam van Christus" p. 35 - 36), dan kun je toch alleen maar zeggen: deze kerk verkeert in een duidelijk proces van deformatie, van revolutie in plaats van reformatie.

Ds Besselaar roept de rooms-katholieken toe om toch vooral de kerk niet te verlaten. In „Onrecht in de naam van Christus" p. 42 - 43 heb ik gemeend tot de rooms-katholieken de oproep te moeten richten: „Ga uit van haar, Mijn volk" (Openb. 18:4-5).

Ook ds Besselaar meent dat heel oprecht, — ik ken hem persoonlijk. Dat maakt het zo uitermate moeilijk. Hoe is zulk een totaal verschillende visie mogelijk? Maar het zijn juist de voorstanders van deze visie die de publiciteitsmedia in handen hebben en die daarom de kans krijgen hun — ik kan het niet anders zien: funeste — ideeën bij de massa ingang te doen vinden.

Destijds is er zo'n enorme reaktie gekomen, toen prof. Smits spotte met het verzoenende bloed van Christus: „Geef mijn portie maar aan fikkie".

De Nieuwe Katechismus spot er op deze manier mee: „De Vader wilde niet „dat er bloed moest vloeien" " (p. 330). Omdat de Nieuwe Katechismus dit tussen aanhalingstekens plaatst, wil hij daarmee venvijzen naar deze bekende zegswijze. Ik heb er dan ook Van Dalen's Woordenboek op nageslagen en daarin las ik: „Wij moeten bloed zien — betekent: zolang vechten, tot er bloed vloeit; scherts: zolang spelen tot minstens één partij gewonnen heeft".

Waarom kwam op deze manier van spotten met het verzoenende bloed van Christus géén protest? Waarom zijn zovele predikanten, ook ds Besselaar, zo enthousiast over die Nieuwe Katechismus?

We hebben een enorme strijd te voeren. Laten wij samen één sterk geestelijk front vormen. Laten wij bidden dat de Here de Boze ontmaskert, die zich in onze tijd voortdurend vertoont in de gedaante van de „engel des lichts".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.