+ Meer informatie

VERSCHENEN: Oe ondergrondse kerk

1917 50 JAAR COMMUNISME 1967 50 JAAR DE KERK IN KETENEN

4 minuten leestijd

gemarteld om Christus' wil

Dit boek bevat het verhaal van de bijna ongelooflijke ervaringen gedurende de veertien jaren, die ds Wurmbrand heeft doorgebracht in communistische gevangenissen in zijn vaderland Roemenië. Geen fantasie, gebaseerd op losse geruchten, doch harde werkelijkheid. Alleen, in een vuile, door ratten onveilig gemaakte cel, als op de rand van waanzin of dood, op bestiale wijze gemarteld.

Toen in 1945 de communisten zich van Roemenië meester maakten en trachtten ook de kerken voor hun doeleinden te gebruiken, is Richard Wurmbrand dadelijk begonnen met een effektieve en krachtige „ondergrondse" evangelisatie-prediking onder zijn geknechte volk én onder de invallende Russische soldaten. Door heel Roemenië heen hebben duizenden hem in de late avond het evangelie horen verkondigen in schuren, in kelders, of op het land.

Hij sprak ook met grote aantallen Russische soldaten, door de treinen binnen te gaan waarmee ze reisden en hij benutte de lange reizen om hun 't Woord Gods te brengen.

Wie een kijkje wil nemen achter het ijzeren Gordijn en aan de weet wil komen wat het communisme is, hoe het staat tegenover de kerk en de godsdienst, kan in dit boek terecht.

Daarom moet ieder dit boek lezen, waarin ds Wurmbrand het lijden van 14 jaar communistische gevangenschap verhaalt, en waaruit blijkt, dat het enige recht dat een kerk in een communistisch land bezit is: te leven als een gevangene in de ketenen van het communisme.

Het boek handelt o.m. over:

Een godloochenaar vindt Christus.
Mijn prediking tot de Russen.
Liefde en verleiding spreken dezelfde taal.
Russen - mensen met „dorstige" zielen.
Prediking in Russische kazernes.
Onbeschrijfelijke martelingen.
Wat hersenspoeling is.
Na een korte vrijheid weer in arrest.
Het akkoord: wij preekten - zij sloegen.
Wat mijn vrouw en zoon overkwam.
De ondergrondse prediking onder een geknechte natie.
Hoe de ondergrondse kerk ten dele in heit openbaar werkte.
Mihai, geloof in Jezus!
Waarom ik Roemenië verliet.
Hoe we blij konden zijn, zelfs in de gevangenis.
Hoe wij het communisme geestelijk kunnen bestrijden.
Hoe de ondergrondse kerk „leeft" van atheïtische lektuur.
Waarom zelfs communisten kunnen worden gewonnen.
De vervolging van de ondergrondse kerk.
Hoe „Varia", een communistisch meisje, Christus vindt, van Hem getuigt, en dwangarbeidster wordt.
Het leed van de gezinnen der christenmartelaren.

Gebonden in mooie geplastificeerde 4-kleuren band

Prijs ƒ 4 , 90

EEN DEEL VAN DE OPBRENGST KOMT TEN GOEDE AAN HET WERK VAN DE ONDERGRONDSE KERK

N.V. Uitgeverij „DE BANIER" - Postbus 2019 - UTRECHT

Telefoon 0 30-71 10 14 — Postgiro 14 77 59

TWEE NIEUWE COMITE'S I.R.S.

Weer zijn twee nieuwe regionale comité's opgericht, nl. van Hilvxrsum "en omstreken en van Zuid-Oost-Groningen. Daarmee is het aantal comité's I.R.S. gestegen tot 14.

Hieronder volgen de namen van de leden van reeds vroeger opgerichte comité's:

Comité IJMOND-NOORD

(Beverwijk—Heemskerk—Wijk aan Zee—Velsen-Noord) J. Cli. Andriessen, Peperstraat 17, Beverwijk; C. P. Bakker, Dumontstraat 72. Beverwijk, penningmeester; H. P. de Jong, Van Maasdijkstraat 4, Beverwijk; C. J. Marree, Bankenlaan 73, Beverwijk( tel. 0 2510-2 61 53), voorzitter; G. v.d. Wal, Jan, Steenstraat 22, Heemskerk.

Comité ALPHEN a.d. RIJN

A. J. Heemskerk, Hazeveld 7, Alphen a.d. Rijn (tel. 0 1720-3101), voorzitter; C. D. de Hek, Albert Verweystraat 17, Alphen a.d. Rijn; T. v.d. Kamp, Juweelstraat 83, Alphen a.d. Rijn (tel. 0 1720-4826), sekretanis; L. Koning, Kastanjestraat 9, Alphen a.d. Rijn, penningmeester; G. J. Kardol, Javasfcraat 10, Alphen a.d. Rijn, kontaktadres; G. Sijpestein, Hoofdstraat 227, Alphen a.d. Rijn (tel. 0 1720-3353); J. F. Wiegman, Willem de Zwijgerlaan 28, Alphen a.d. Rijn, alg. adjunkt.

Comité ROTTERDAM

Mevr. A. v.d. Berg-Strengholt, Dorpsweg 58 b, Rotterdam, sekretaresse; mevr. C. Donker-Wetzer, Van Weelstraat 39 b, Rotterdam, tel. 252480, kontaktadres; J. J. de Haan, Bergse Linker Rottekade 82, Rotterdam, penningmeester; J. Kramer, Groenezoom 92, Rotterdam, tel. 196889, voorzitter; mevr. B. De Loose-Clarijs, Sommelsdijkstraat 88 a, Rotterdam; mej. J. A. Poot, Polderweg 134, Kethel bij Rotterdam, tel. 15354; M. Poutsma, Eversstraat 94, Rotterdam; A. Vermeulen, Morellentuin 11, Rotterdam, kontaktadres.

Comité TRECHT

P. H. Broekema, Troubadourhof 2, Utrecht; mej. R. J. Daverschot, p.a. Weerdsingel O.Z. 20, Utrecht, bibliothecaresse; mej. H. G. E. Elzenaar, Aakplein 2, Utrecht, penningmeesteresse; drs. W. J. Klap, Hugo de Grootstraat 28bis, Utrecht, sekretaris; J H. Miedema, Adm. v. Gentstraat 31, Utrecht, voorzitter; mevr. A. E. Ubbels, Joh. van Oldenbarneveltlaan 3, Utrecht, kontaktadres; H. J. van IJzendoorn, P. C. Hooftstraat 28, Utrecht; J. Zwart, Stolberglaan 33, Utrecht.

SPREEKBEURTEN Ds HEGGER

2 nov. Nieuw-Beijerland; 4 nov. Woudenberg, Ned. Herv. Kerk; 8 nov. Wierden, Ned. Herv. Kerk, Almelosestraat; 9 nov. Waddinxveen, Herv. wijkgebouw, Esdoornlaan; 15 nov. Aalsmeer, Chr. Geref. Kerk; 16 nov. Rijswijk; 17 nov. Almkerk, Ned. Herv. Kerk; 22 nov. Oud-Alblas; 25 nov. Noordscheschut; 29 nov. Oudewater; 30 nov. Den Haag.

BOEKEN

Het leven van John Bunyan, drs. R. T. Huizinga, ƒ 4,95, uitg. „De Banier" te Utrecht. Het boek van Bunyan: „Een Christenreize naar de eeuwigheid" behoort tot de klassieke christelijke litteratuur. Wie heeft dat boekje niet gelezen? Maar daarom zullen velen die door dat boekje getroost en gesterkt zijn, ook zeker wel iets meer willen weten over deze beroemde schrijver. Zij kunnen zich dan deze levensbeschrijving aanschaffen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.