Zoekresultaten
Perioden
Meer
Minder
Jaar
Meer
Minder
Auteur
Meer
Minder

Aan de lezer

het herdenken van de Reformatie een zaak van ons allen zijn . Namens bestuur en collega’s van IRS, Hans ten Klooster, of ficemanager P.S. Kijk voor Reformatieherdenkingen bij u in de buur t op www.irs.nu . De data en locatie van de Reformatieherdenkingen , die voorheen op een apar te leaflet bij IRS-magazine stonden afgedrukt, zijn nu te vinden op onze website . Voor meer informatie kunt u ook altijd contact opnemen met het IRS-kantoor, tel. 055 3030090. 7 1001.pdf

 • In de Rechte Straat
 • 1 October 2012
 • 456 woorden

Brief uit Cuba

Onderstaande brief uit Cuba werd geplaatst in het Spaanstalige magazine van IRS, En la Calle Recta (september/oktobernummer 2011).

 • In de Rechte Straat
 • 1 October 2012
 • 1212 woorden

Aan de lezer

het ar tikel hierover in dit magazine). Bij dit alles merk je dat de persoonlijke band met de Heere Jezus Christus gemist wordt. Aangrijpend! Als ik... hopen opnieuw velen te kunnen bereiken met het Evangelie van vrije genade. Helpt u mee? Bidt u mee? Mede namens bestuur en collega’s, Hans ten Klooster, directeur van IRS 7 1201.pdf ...

 • In de Rechte Straat
 • 1 December 2012
 • 494 woorden

Een reformatorisch geluid in rooms Polen

. Pieczko biedt hem vanuit Frankrijk zowel geestelijke als praktische steun. Beiden zetten met hulp van IRS een magazine op, dat vier keer per jaar... geloofsbelijdenis in de gereformeerde kerk van Warschau. Ruim een jaar later spreekt hij daar met een delegatie van IRS. De ontmoeting leidt ertoe dat hij op kosten van IRS theologie kan gaan studeren aan de vrije gereformeerde faculteit in het Franse Aix-en- Provence. Aansluitend volgt hij een studie, in...

 • In de Rechte Straat
 • 1 December 2012
 • 1404 woorden

Dankbaarheid

magazine. We heten deze nieuwe lezers (meer dan duizend) dan ook har telijk welkom en hopen dat ze door het magazine gemotiveerd raken voor ons werk... werkers en projecten. Het stemt ons dankbaar dat mensen ook in het afgelopen jaar stichting IRS gedachten via collec - ten, giften, schenkingen en in hun... dat u normaal gesproken bij het magazine aantrof, te laten vervallen. Tegelijk willen we maximale transparantie tegenover u als donateur houden. We...

 • In de Rechte Straat
 • 1 June 2013
 • 561 woorden

Pelgrim, sta op!

de schat der eeuwen” verzorgd. Daarnaast schreef hij ook andere artikelen voor IRS-magazine. Altijd toonde hij zich sterk betrokken bij IRS. Sommige... wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe vanwege dit grote verlies. Redactie IRS-magazine 2-3 1001.pdf SAMENGSTELD DOOR DRS. N.C. VAN VELZEN ... magazine stuurde drs. Van Velzen ons enkele weken voor zijn overlijden toe. Wij hebben besloten om deze, ondanks zijn overlijden, te plaatsen. Als een...

 • In de Rechte Straat
 • 1 October 2013
 • 648 woorden

Actueel

gedurende ruim twaalf jaar met veel inzet en enthousiasme bijgedragen aan de ontwikkeling van IRS. De laats te jaren heeft hij zijn professie, kennis en kunde ook ingezet als lid van de redactie van ons magazine. Daarnaast maakte hij ook deel uit van de projectgroep Polen. Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor IRS heeft betekend. Huib, bedankt! Tegelijk zijn we verheugd te kunnen melden dat De Vries wel betrokken blijft bij ons project in Polen

 • In de Rechte Straat
 • 1 October 2013
 • 503 woorden

Het Woord is vlees geworden

Het fotobijschrift op pagina 9 van IRS-magazine nr. 3. is per ongeluk verkeerd weergegeven. Maurits Luth zou gezegd hebben: “Jezus Die naar de aarde... moeten staan: “Mijn “afdaling” naar een minder opgeruimd Polenhotel valt in het niet bij Jezus, Die naar de aarde kwam.” Redactie IRS-magazine 2 1201.pdf ...

 • In de Rechte Straat
 • 1 December 2013
 • 441 woorden

“De denkwereld van een rooms-katholiek is totaal anders”

Jarenlang leefde ze in onkunde en onzekerheid. De blijdschap en vrede die ze als kind ontving toen ze geloofde dat Jezus de Verlosser is, vond mevrouw E. van Tilburg niet terug in de rooms-katholieke kerk waarin ze opgroeide. “Waar geen bewuste verzoening is, is onzekerheid."

 • In de Rechte Straat
 • 1 December 2013
 • 1258 woorden

De kracht van het Woord

321 BRIEF Het eerste magazine van 2014 ligt voor u. Terugkijkend op het jaar dat achter ons ligt, zijn we dankbaar dat daarin het verwezenlijken van de doelstelling van IRS gestalte heeft gekregen. We danken u als trouwe donateur voor uw steun. Zonder uw steun was het... desbetreffende werkers van IRS ervaren dat keer op keer. Op D.V. 15 maar t zal onze jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden worden (zie de uitnodiging elders in dit...

 • In de Rechte Straat
 • 1 February 2014
 • 291 woorden