Zoekresultaten
Perioden
Meer
Minder
Jaar
Meer
Minder
Auteur
Meer
Minder

IRS-projecten in vogelvlucht

la Calle Recta Spaanstalig magazine Vanuit Mexico kreeg IRS een aanvraag voor financiële ondersteuning van een kleinschalig lectuurproject. Het gaat daarbij om het Spaanstalige tijdschrift "La Lumbrera", dat twee keer per jaar verschijnt. In verband met het meelezen van een nieuwe door IRS uit te... , hartelijk welkom. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij het IRS-kantoor. Tongeren België In oktober heeft de Tongerense pastor de leeftijd...

 • In de Rechte Straat
 • 1 November 2005
 • 1020 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

1340 IRS 45 jaar Nederland In de rubriek Van het bestuur heeft u al iets kunnen lezen over het welslagen van de... teleurstellend is. Het IRS-bestuur wenst hem toe dat hij spoedig een nieuwe werkplek zal vinden. Veldwerker Frankrijk In het vorige nummer heeft u... voor Stichting . De extra inkomsten van IRS vormen een welkome aanvulling op het beperkte traktement. De inzet voor IRS heeft...

 • In de Rechte Straat
 • 1 February 2006
 • 1321 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

1383 En la Calle Recta Spaanstalig magazine De aanvragen voor het tijdschrift En la Calle Recta blijven binnenkomen, zowel... mogelijkheden, dan vernemen wij dat graag van u. Augustinus Polen Tijdens de laatstgehouden IRS-bestuursvergadering is gesproken over Polen die, al dan... bestuur was dat de aanleiding om te onderzoeken wat IRS voor deze in Nederland verblijvende Polen zou kunnen betekenen. Vanwege genoemde ontwikkelingen zijn...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2006
 • 1366 woorden

Van het bestuur

de vacature in de raad van advies te vervullen. De heer Groeneveld is geen onbekende voor IRS. In 2001 heeft hij als extern deskundige IRS... . Vacatures bestuur IRS De voorzitter van de Kring van Comitéden (KVCL), J. Snoei, heeft tot onze spijt meegedeeld dat hij zich terugtrekt uit dit... op de reeds bestaande vacature in het algemeen bestuur treft u op de achterzijde van dit magazine een oproep aan met een bijbehorende profielschets...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2006
 • 457 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

zusterorganisatie, maar onder directe verantwoordelijkheid van IRS. De Poolse veldwerker blijft dan ook op freelancebasis werkzaam voor IRS, de Poolse... heeft met deze uitgave ook de in Nederland verblijvende Polen op het oog. Wie belangstelling heeft voor een of meer exemplaren kan die via het IRS-kantoor aanvragen. En la Calle Recta Spaanstalig magazine In de laatste week van mei maakte een IRSdelegatie, bestaande uit ds. J.D. van Roest, A.H...

 • In de Rechte Straat
 • 1 October 2006
 • 1221 woorden

Van het bestuur

Snoeijer verblijd met de geboorte van een dochter, die zij de namen Helena Hilda gaven. Namens het bestuur en de achterban van IRS wensen we de ouders... het bestuur besloten om het werkterrein van IRS te beperken tot Europa. Een uitzondering werd gemaakt voor het Spaanstalige lectuurproject, dat een... twintig jaar nauwelijks door IRS bewerkt. Het bestuur heeft in de junivergadering dan ook besloten in de tweede helft van dit jaar verkenningen uit te...

 • In de Rechte Straat
 • 1 October 2006
 • 503 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

, aangezien het blad ook wordt gestuurd naar adressen die IRS op haar beurt van anderen heeft ontvangen. Bijvoorbeeld van mensen in Nederland die in contact... zien. Deze adressen worden doorgespeeld naar IRS. Vanuit het kantoor in Bennekom of vanuit Legnica wordt dan het tijdschrift met een begeleidend... aan Spanje. In het volgende magazine hopen we u hier meer over te kunnen vertellen. van het bestuur en het kantoor net terug van een bezoek aan Spanje...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2007
 • 1192 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

voor IRS bruikbare informatie hebben, kunnen contact opnemen met de medewerkers op het kantoor. Augustinus Polen Verwondering en verwachting. Met die... levend en krachtig. En la Calle Recta Spanje Van 7 tot en met 15 mei heeft een IRS-delegatie een reis gemaakt naar Spanje om daar verschillende contacten... voor het Spaanstalige werk van IRS: En la Calle Recta, aanvankelijk als redactielid. In het meijuninummer van 1983, nummer 67, staat zijn naam voor...

 • In de Rechte Straat
 • 1 October 2007
 • 932 woorden

Van het bestuur

. Van de nieuw gevormde projectgroep Nederland is J.D. Liefting projectcoördinator geworden. IRS-magazine Tijdens de bestuursvergadering van 15 oktober is besloten om de abonnementsprijs van het IRS-magazine in 2008 niet te wijzigen, maar te handhaven op 5,75 euro per jaar. Besloten is om onderzoek te... , zodat giften aan IRS ook in de toekomst aftrekbaar blijven. Reformatiebijeenkomsten Het bestuur heeft dankbaar kennisgenomen van de vele...

 • In de Rechte Straat
 • 1 December 2007
 • 475 woorden

Van het bestuur

587 Opheffing KVCL Sinds de reorganisatie van IRS fungeert de kring van comitéleden (KVCL) als een ontmoetingsplaats voor... vervulling van deze vacature. Raad van advies In het colofon van magazine nr. 1 van 2008 hebt u kunnen zien dat er een vacature was in de raad van advies. Deze... uit Tongeren verzorgden een inleiding op het thema. Daarna werd er een videopresentatie gegeven over het werk van IRS en vertelde de veldwerker voor...

 • In de Rechte Straat
 • 1 June 2008
 • 562 woorden