IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

6.531 resultaten
Filteren
van 654
Mierikswortel

Mierikswortel

Vraag: Hoe vieren rooms-katholieken in Polen gewoonlijk Goede Vrijdag en Pasen? Antwoord: Al sinds de 11e eeuw is het in Polen traditie dat elke parochie rond Pasen het graf van Christus nabouwt in de ...

1 mei 2012
In de Rechte Straat
0 woorden
De goede week in Sevilla

De goede week in Sevilla

Wanneer men de Bijbel loslaat, komt men tot ongeloof of bijgeloof. Dat is onvermijdelijk. Een van de voorbeelden van het bijgeloof kan men aantreffen in de viering van de Goede Week in Spanje. Soberheid in Zamora en Valladolid Er zijn drie steden, die beroemd ...

1 maart 1967
In de Rechte Straat
woorden
Petros

Petros

Gesprek rond de Bijbe In ieder nummer van de I.R.S. komt een veelheid van gedachten op je af. Zo bijv. in het februarinummer.Uit het geheel blijkt een streven om alle moeilijkheden en verschillen bijbel te benaderen. Dat is op zichzelf al een verdienste, wan ...

1 maart 1967
In de Rechte Straat
woorden
Antwoord van de paus

Antwoord van de paus

In ons vorige nummer hebt u de inhoud kunnen lezen van het telegram dat wij aan de paus hebben gezonden. Voor hen die dat nummer niet bewaard hebben, herhalen we nog even die inhoud:Aan Paus Paulus VI,In uw toespraak van 6 januari jl. hebt U gezegd: „De godsdienstvrijheid op het vas ...

1 maart 1967
In de Rechte Straat
woorden
GODS LOF

GODS LOF

Zonder Jezus Christus bestaat niemand, want Hij is God en daarom: alles in ailen JESUS CHRISTUS, Die vóór alles zijt, in Wie alles bestaat (Kol. 1, 17);U zij de eer in de eeuwen der eeuwen. Amen! (2 Tim. 4,18).JESUS CHRISTUS, door Wie alle dingen, doo ...

1 maart 1967
In de Rechte Straat
A. TH. BROUWER
woorden
BEDELARIJ IN SPANJE

BEDELARIJ IN SPANJE

In Spanje is de bedelarij wat afgenomen in de toeristische centra. Maar daarbuiten neemt het nog steeds onrustbarende vormen aan. Dr. G. J. Geers wijdt er in zijn boek „Spanje" een heel hoofdstuk aan (p. 49— 61). Hij schrijft o.a.: Misvormden worden gehuurd „ ...

1 maart 1967
In de Rechte Straat
woorden
Zijn we te FEL?

Zijn we te FEL?

U bent niet fel genoeg „Hoe kunt u nu toch in de vrees Gods en in trouw aan de martelarenkerk zulk vals onderwijs aanvaarden en doorgeven als van pater Brouwer (Febr.nr. p. 3)? U moet niet letten op wat er staat en gezegd wordt, maar juist op ...

1 maart 1967
In de Rechte Straat
woorden
Giz zijt Petros

Giz zijt Petros

In De Bazuin van 4 febr. gaat de diskussie over de vraag of met de dood alles is afgelopen, voort. Voor en tegenstanders komen aan het woord en pater Rijk tracht ze dan allemaal een antwoord te geven in een artikel: „Ons leven heeft" een onpeilbare diepte-dimensie, een „— ik weet niet wat —". ...

1 maart 1967
In de Rechte Straat
H. J. Hegger
woorden
Hier is de Christus

Hier is de Christus

GELOOFT GIJ DAT? In zijn rede tijdens de algemene audiëntie van 12 jan. 1967 wees Paulus VI op zichzelf en zei: „Zie, hier is de stem van de Heer" en stelt daarna de vraag van Jezus aan Martha: „Gelooft gij dat?" (Job. 11: ...

1 maart 1967
In de Rechte Straat
N.N.
woorden
Spaanse uitgave van: „Mijn weg naar het Licht"

Spaanse uitgave van: „Mijn weg naar het Licht"

Hiernaast een foto van het zo juist verschenen boek: „Se rompieron las cadenas" (= Boeien braken stuk). Het is de Spaanse titel van het boek van ds Hegger: „Mijn weg naar het Licht", dat reeds was verschenen in het Frans, Engels en Z.-Afrikaans. De figuur die wordt uitgebeeld, is ee ...

1 maart 1967
In de Rechte Straat
woorden
van 654