IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

Stemmen ter verdediging van de DKO

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Stemmen ter verdediging van de DKO

5 minuten leestijd

Wij menen dat ons blad bijzonder waardevol kan zijn, ook voor protestanten, omdat wij door het gesprek met onze r.-k. medemensen gedwongen worden om bepaalde gewoonten die we als vanzelfsprekend hadden aangenomen, persoonlijk door te denken. En van de andere kant is het zo mooi dat in ons blad allerlei stemmen uit verschillende kerken gehoord worden, waardoor een kwestie van vele zijden belicht wordt. Nadat wij in ons decembernummer veel aandacht hebben geschonken aan de nieuwe visie van ds Van den Berg, zoals hij die ontvouwde in zijn boekje „De gekerkerde kerk", laten wij nu anderen aan het woord, die het niet met dit boekje eens zijn.

Om de gedachtenwisseling zo vlot mogelijk te doen verlopen, onderbreek ik telkens de briefschrijvers om een korte opheldering te geven, waar dit nodig blijkt.

Eindhoven

Ds W. Steenbergen

„U neemt de opmerking van ds Van den Berg over dat onze kerkelijke organisatie frappant veel lijkt op de politieke organisatie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Ds Janssen van Amsterdam heeft deze bewering ontzenuwd door erop te wijzen dat deze kerkelijke organisatie al zijn beslag had gekregen voor er sprake was van de Republiek.

U stelt ook dat het volgens sommige kerkelijke leiders „niet geoorloofd is… bepaalde voorschriften van de DKO vanuit de Bijbel ter discussie te stellen", maar dat je „alleen een gravamen mag indienen bij de kerkeraad of synode". Ik ben erg benieuwd te weten wie deze kerkelijke leiders zijn! Misschien dat een enkeling wel eens privé iets dergelijks beweerd heeft. Maar bij mijn weten heeft in de gereformeerde gezindte een dergelijke bepaling nooit gegolden en geldt ze ook nu niet, ten aanzien van de kerkorde!"

Ons antwoord: Degene die zijn abonnement opzegde vanwege het feit dat wij de DKO ter discussie stelden (zie ons januarinummer pag. 21) was een predikant.

„Wel geldt ten aanzien van de leer. zoals die is neergelegd in de belijdenisgeschriften de bepaling dat men niet openlijk iets mag leren of verkondigen wat hiermee in strijd is, maar dat men zich eerst heeft te wenden tot de kerken in breder verband om zijn gedachten door de broeders te laten toetsen. En dat lijkt me ook een goed ding. Wat er gebeurt, wanneer men zich hieraan niet houdt, kunt u heden ten dage duidelijk zien, nu „kerkelijke leiders" rustig allerlei dingen kunnen verkondigen die tegen de belijdenis ingaan en daarmee de gemeente in verwarring kunnen brengen, zonder dat men er tot nu toe iets tegen doet".

Ons antwoord: Geheel akkoord!

„Komt in het kerkverband niet tot uiting de eenheid van het lichaam van Christus en de onderlinge zorg die men in dat lichaam voor elkander dient te hebben? In dit licht bezien zijn classicale examens en deputaatschappen etc. - afgezien van de (kerk)latijnse namen - toch niet zo vreemd? Stellig kan er van al deze zaken een „al te menselijk" misbruik worden gemaakt, maar dat misbruik heft toch het goede gebruik niet op?

Ik hoop dat u in een volgend nummer dit onderwerp ook eens van de andere kant wilt (laten) belichten en daardoor de bezinning hierop verdiepen wilt. Zou u ds Janssen van Amsterdam niet willen vragen zijn visie eens in een artikel voor uw blad weer te geven?"

Ons antwoord: Wij hebben ds Janssen om zulk een artikel gevraagd. Wij danken hem hartelijk dat hij meteen bereid was zijn visie weer te geven, die u kunt vinden als apart artikel hiernaast.

Den Haag

J. Henneveld

„Pas toch op dat u met uw werk niet in verkeerde wateren verzeild raakt. Er is geen drukkender hiërarchie denkbaar dan die in diverse „vrije" gemeenschappen.

De grote mens, die ene „profeet" (men spreekt soms van „Elia" die teruggekomen is), die „ziener" die ziet wat een ander niet ziet, die nog steeds „boodschappen" krijgt rechtstreeks zó uit de hemel - die heeft het voor het zeggen; de gemeente kan niet samenkomen of hij moet er zijn, anders is de „Geest" er niet".

Ons antwoord: Inderdaad, een volstrekt vrije plaatselijke gemeente lijkt mij zeer gevaarlijk en onbijbels. Waarom zouden we de handelwijze die de Here (Matth. 18:15-18) voorschrijft ten opzichte van een broeder die zondigt, ook niet moeten toepassen op een plaatselijke gemeente die afdwaalt?

Wanneer een plaatselijke gemeente leelt en leert in strijd met Gods Woord, dan kunnen andere gemeenten die trouw willen blijven aan de Schrift, daar op den duur geen gemeenschap meer mee hebben, want het licht kan immers geen gemeenschap hebben met de duisternis, zegt Paulus (2 Kor. 6:1-4). Dan zij zulk een gemeente voor de andere „als de heiden en de tollenaar".

Maar dan zou in de eerste plaats zulk een benadering op volstrekt broederlijke wijze gevoerd moeten worden, terwijl het nu dikwijls lijkt op koude kerkrechterlijke processen, zoals die ook door de Curie van Rome gevoerd worden. Vervolgens zou dat ook inderdaad slechts over een afdwaling mogen gaan, waardoor zulk een gemeente „als de heiden en de tollenaar" beschouwd moet worden; een afdwaling dus die de kern van het Evangelie of het Schriftgezag aantast. En dan zou het ook een gesprek van gemeenten moeten zijn en niet slechts van afgevaardigden. Ik bedoel: Zulke kwesties zouden eerst grondig door de gehele gemeente besproken moeten worden, zodat de afgevaardigden inderdaad de mond van die bepaalde gemeente zijn, wanneer ze elders besprekingen gaan voeren.

Ook moet er een beroepsinstantie zijn, wanneer er moeilijkheden in een plaatselijke gemeente zijn, waar men niet meer uit kan komen. En dat is een nieuwe reden, waarom de volstrekt vrije gemeente niet mogelijk is. De gevaren die de heer Henneveld tekent, zijn helaas diep geworteld in onze zondige werkelijkheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 februari 1970

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

Stemmen ter verdediging van de DKO

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 februari 1970

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

PDF Bekijken