IRS cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van IRS te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van IRS.

Bekijk het origineel

Antwoord van de paus

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Antwoord van de paus

4 minuten leestijd

In ons vorige nummer hebt u de inhoud kunnen lezen van het telegram dat wij aan de paus hebben gezonden. Voor hen die dat nummer niet bewaard hebben, herhalen we nog even die inhoud:

Aan Paus Paulus VI,

In uw toespraak van 6 januari jl. hebt U gezegd: „De godsdienstvrijheid op het vasteland van China ondervindt ernstige moeilijkheden......"

Maar krachtens het Konkordaat (van het Vatikaan) is het in Spanje voor priesters, ook als ze protestant zijn geworden, (wettelijk) verbodeni om een huwelijk te sluiten; om een paspoort te krijgen, waarmee ze het land kunnen verlaten, zonder toestemming van de bisschop; op hun paspoort een ander beroep te vermelden dan dat van priester (ook al hebben ze reeds jaren hun priesterambt neergelegd), — en in Italië is het eveneens krachtens het Konkordaat aan ex-priesters verbodenl om publieke funkties te bekleden enz.

Waarom geeft U niet een voorbeeld dat U daadwerkelijk de godsdienstvrijheid wil, door de nodige stappen te ondernemen om tot afschaffing te komen van voornoemde artikelen uit de Konkordaten?

Het Bestuur van de Stichting In De Rechte Straat te Velp.

Antwoord van Paulus VI

Wij menen dat Paulus VI in één enkele zin antwoord heeft gegeven op ons telegram. In zijn toespraak tijdens de algemene audiëntie, die volgde op de verzending van ons telegram, heeft hij nl. gezegd:

„Wij weten dat wij buiten de kring van de katholieken dikwijls en op verschillende wijzen worden aangeklaagd. Maar wij zijn niet van plan ons te rechtvaardigen." (Oss. Rom. 19 jan. 1967).

Ingelast?

Deze zin past eigenlijk niet in de rede die de paus hield, en die handelde over de eenheid van de christenen.

Want nu spreekt de paus zichzelf volkomen tegen. Immers vlak daarna richt hij zich tot de „gescheiden broeders", en zegt: „Nolite timere. Wees niet bang voor Hem die van Zichzelf weet, dat hij een authentieke vertegenwoordiging van Christus bekleedt, Die uw christelijke waarden wil erkennen en eren, Die u uitnodigt tot de dialoog".

(N.B. met „Die" is de paus bedoeld. De pausen spreken nl. steeds in het majesteitsmeervoud en schrijven over zichzelf steeds in hoofdletters.)

Of cynisch?

Hoe kan Paulus VI in dezelfde toespraak de gescheiden broeders uitnodigen tot een dialoog, een tweegesprek, en tezelfdertijd weigeren om in te gaan op de ernstige vragen, die wij hebben gesteld?

Wat betekent dan de dialoog, waartoe de paus ons uitnodigt? Bedoelt de paus met een tweegesprek slechts, dat hij praat en dat wij ja mogen knikken? Of dat wij wel vragen mogen stellen, mits die vragen niet te diep op de zaken ingaan en niet te pijnlijk het kontrast tussen de woorden en het gedrag van de paus laten zien?

Als de paus dat heeft bedoeld, dan is die zin dus niet op het laatste ogenblik in zijn toespraak ingelast. In dat geval moeten we de paus beschuldigen van cynisme en dan is ons antwoord: Wij bedanken voor de eer van de uitnodiging tot zulk een „dialoog", want wij wensen geen ja-knikkers van u te worden, die als teken van onze onderwerping uw voeten kussen, zoals het ceremonieel van het Vatikaan dat wil. Wij zijn kinderen van God en laten ons niet opnieuw tot slaven van mensen maken (Gal. 5:1).

Niet zo!

De studenten van Amsterdam hebben een demonstratie georganiseerd die bedoeld was als een betuiging van sympathie en ondersteuning van het protest van de studenten in Spanje tegen het gemis aan de nodige vrijheden. Op zichzelf heeft zulk een demonstratie ook onze instemming.

Maar zij voerden in hun optocht ook een pop, hangend aan een galg, mee, die Franco voorstelde. Die pop werd aan het einde van de demonstratie openlijk verbrand.

Zo iets moeten wij echter beslist afkeuren. Dat is weinig hoogstaande en roept alleen maar lagere instinkten naar boven.

En verder: wij hebben op de Wartburg Spanjaarden die heus heel wat kritiek op Franco hebben. Neem maar eens het feit, dat hun in Nederland gesloten huwelijk straks niet zal erkend worden, als ze naar Spanje terugkeren, omdat de man priester is geweest.

En toch voelden ze zich gegriefd door deze demonstratie. Ze zeiden: Denkt u eens in, dat men in Madrid een pop, voorstellende koningin Juliana aan de galg, zou ronddragen en daarna openlijk verbranden. Dan zou elke Nederlander, ook al is hij dan misschien nog zo republikeins gezind, dat als een krenking van zijn nationale gevoelens beschouwen. Kunt u dan begrijpen dat het voor ons als Spanjaarden pijn doet, wapneer zulk een voor ons Staatshoofd vernederende demonstratie plaats heeft?

Ja, ik kon dat goed begrijpen en ik schaamde mij op dat moment dan ook voor deze landgenoten in Amsterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1967

In de Rechte Straat | 32 Pagina's

Antwoord van de paus

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 maart 1967

In de Rechte Straat | 32 Pagina's