Zoekresultaten
Perioden
Meer
Minder
Jaar
Meer
Minder
Auteur
Meer
Minder

IRS-projecten in vogelvlucht

met het IRS-kantoor. Na Ulicy Prostej Polen Ir In de achterliggende maanden werden, zowel in Nederland als in Polen, gesprekken gevoerd met de bedoeling... , zoals die tot dusver beoogd werd, niet door kan gaan. Het is het IRS-bestuur duidelijk geworden dat de Gereformeerde Kerk geen geschikte partner zal zijn voor het toekomstige IRS-werk in Polen. Het zou te ver voeren daarop in detail in te gaan. Toch zal ik enkele punten noemen. De identiteit van dit...

 • In de Rechte Straat
 • 1 September 2003
 • 1264 woorden

Financiele zaken

penningmeester van IRS zou dat voor zichzelf ook niet zo gauw doen. Maar in zijn hoedanigheid als penningmeester schaamt hij zich daar niet voor, en dat op tweeërlei manier. In de eerste plaats verwacht hij zijn bekwaamheid om als bestuurslid en als penningmeester van IRS te functioneren van de Heere. Samen met de andere IRS-bestuursleden hoopt hij dat hij heel vaak met lege handen bij de Heere terecht zal komen. Die lege handen zullen dan niet leeg

 • In de Rechte Straat
 • 1 February 2004
 • 573 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

drie keer per jaar de zogenaamde "Nieuwsbrief voor de comités". Daarin worden zij, als directbetrokkenen bij de IRS-organisatie, nader geïnformeerd... van het IRS-kwartaalblad door deze extra informatiebron nauwelijks enig zicht hebben op dit voor IRS zo noodzakelijke vrijwilligerswerk. Maar vanwege... duidelijkheid gekomen over de bestuursleden van de Poolse IRS. De Poolse organisatie, die een grote mate van zelfstandigheid krijgt, zal als stichting...

 • In de Rechte Straat
 • 1 February 2004
 • 1198 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

1083 Symposium Nederland D.V. zaterdag 20 november organiseert IRS, zoals de aankondiging op de achterkant van dit magazine laat zien, een symposium. Het is al geruime tijd geleden dat IRS en plein public met roomskatholieken communiceerde. Het bestuur is daarom verblijd... opererende zusterorganisatie. En la Calle Recta Spaanstalig magazine Vrijwel gelijktijdig met de verschijning van dit IRS-magazine is het Spaanstalige...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2004
 • 1140 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

en na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting of voor een bezoekje aan de IRS-informatiestand. De verkoop van toegangskaarten is half augustus... hun jongen Gods rijke zegen toe. Inmiddels is Pedro zes maanden werkzaam voor IRS. Hij schrijft teksten en vertaalt bestaande publicaties voor een op... Calle Recta Spaanstalig magazine Voorzichtigheid geboden. Dat geldt zeker voor het opschonen van een adressenbestand. Eerder heeft u kunnen lezen over de...

 • In de Rechte Straat
 • 1 September 2004
 • 1195 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

anderen die op een speciale wijze bij het werk van IRS betrokken zijn. Ook hun echtgenoten/echtgenotes worden hartelijk uitgenodigd voor deze dag. In... schriftelijk aan te melden bij het IRSkantoor. Ondersteuning Frankrijk Van 22 tot 29 september jl. maakte een IRS-delegatie eenplaats van de Poolse reis... op te richten Poolse zusterorganisatie Augustinus. Zij vertonen grote overeenkomst met de statuten van IRS. Een aantal aanpassingen was noodzakelijk...

 • In de Rechte Straat
 • 1 December 2004
 • 1121 woorden

Financiële zaken

jaar heeft er een opschoning plaatsgevonden van het adressenbestand van En la Calle Recta, het Spaanstalige magazine van IRS. De opschoning resulteerde... investering doen. Deze heeft IRS voor haar rekening genomen. Bij het opstellen van de begroting was het bestuur ervan uitgegaan dat onze...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2005
 • 218 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

: "Dwingt ze om in te gaan!" En la Calle Recta Spaanstalig magazine IRS ontving vijf nieuwe teksten van ds. Rodríguez, om die in brochure-of boekvorm uit te... wegvallen grote beroering veroorzaakte. Juist in de tijd dat de paus stierf was een IRS-delegatie in Polen voor een vergadering met de directbetrokkenen van... veel liefde en waardering kreeg. Dat bleek bijvoor beeld op zondagavond, de dag na het sterven van de paus, toen de IRS-delegatie om ongeveer negen uur...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2005
 • 1380 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

1134 IRS 45 jaar Nederland Het bestuur heeft ervoor gekozen om de verschillende activiteiten waarmee het lustrum gevierd... komen aan de realisering van de doelstellingen van IRS. Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd voor het jubileumconeert in de Grote Kerk te... Symfonieorkest Sjosjanim hun medewerking. De opening van deze muziekavond zal worden verzorgd door ds. C. Westerink, voorzitter van het IRS-bestuur...

 • In de Rechte Straat
 • 1 September 2005
 • 1269 woorden

IRS - een terugblik

Naar aanleiding van het jubileum van IRS stelde de redactie mij enkele vragen, die ik graag beantwoord.

 • In de Rechte Straat
 • 1 September 2005
 • 1567 woorden