Zoekresultaten
Perioden
Meer
Minder
Jaar
Meer
Minder
Auteur
Meer
Minder

Inloophuis opent zijn deuren in Spanje

In maart zijn wij in samenwerking met stichting In de Rechte Straat een project gestart in Cuenca. We hebben een kleine publieke ruimte gehuurd waar we mensen kunnen uitnodigen voor korte meditaties van maandag tot vrijdag, bijbelstudies en diensten op zondag.

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2017
 • 918 woorden

“in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde” 1 Petrus 1:8

367 IRS Magazine Geloven betekent een onvoorstelbare vreugde; een vreugde die nú reeds je deel wordt en die later zal uitbloeien tot eeuwige schoonheid. Die vreugde ontvang je echter alleen door te geloven in Jezus Christus. De apostel Petrus heeft gezegd: “in Denwelken (Christus) gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde”(1 Petr. 1:8). En Jezus

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2017
 • 393 woorden

“Ik ben geen heilige.”

402 IRS Magazine Wie zou er van zichzelf durven of mogen zeggen dat hij of zij heilig is? Ik mag er van uitgaan dat velen van u het met mij eens zullen zijn dat het antwoord hierop duidelijk is, namelijk niemand. Toch ligt dit in de Rooms-Katholieke Kerk wel wat anders. Daar wordt een persoon nogal eens als heilige aangesproken of heeft in ieder geval zoveel kenmerken in zich dat hij als een heilige beschouwd wordt

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2017
 • 420 woorden

IRS richt kenniscentrum op voor betrouwbaar beeld Rome en Reformatie

117 NEDERLAND IRS Magazine IRS is bezig met het oprichten van een digitaal kenniscentrum. De voormalige rooms... het digitale kenniscentrum Digibron. Het kenniscentrum van IRS zal betrouwbare informatie geven over de wortels van de Reformatie en de werkelijke situatie van de Rooms- Katholieke Kerk. IRS constateert veel onbegrip aan beide kanten, zowel aan protestantse als aan rooms-katholieke zijde...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2017
 • 137 woorden

“DIENT DE HEERE!”

251 IRS Magazine Op 15 februari jl. is mevrouw Hegger tot hoger heerlijkheid bevorderd. Op de rouwkaart die we ontvingen in verband met haar overlijden, stond: “Dient de Heere!” (Rom. 12:11). Na het overlijden van haar man – de oprichter van IRS, wijlen ds. H.J... velen als een ‘moeder’ was. Zo heeft zij op geheel eigen wijze veel voor IRS betekend. We willen ook vanaf deze plaats onze hartelijke deelneming...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2017
 • 270 woorden

Roberto Goroni ontdekte als misdienaar de BIJBEL

Een van de sprekers op de ontmoetingsdag was Roberto Goroni, een voormalige rooms-katholiek van Italiaanse komaf die inmiddels al jaren in Nederland woont. “Als kind was ik echt roomskatholiek. Ik geloofde heel diep”, zei hij. Goroni is nu betrokken bij het nieuwe evangelisatieproject van IRS in Italië.

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2017
 • 654 woorden

“Zodra God je ogen opent voor Hem, is er blijdschap”

Op de IRS-Ontmoetingsdag van zaterdag 18 maart in Gorinchem stond de rijkdom van het Evangelie centraal. Roberto Goroni deelde hierover persoonlijke ervaringen. Ook Hans van Hoof, die over het nieuw op te richten kenniscentrum sprak, zei dat het leren kennen van de Heere “het mooiste is in een mensenleven”.

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2017
 • 318 woorden

Financiële situatie

174 NEDERLAND IRS Magazine Tijdens de laatste bestuursvergadering zijn de jaarrekening en het jaarverslag... de gewenste groei van inkomsten achterblijft. Het tekort over 2016 is uitgekomen op - € 34.754,=. Gezien de gezonde financiële positie van IRS is dit... website vinden (http://www.irs.nu/bestuur-enbeleid). Helpt u ook in 2017 om ons werk voort te zetten en uit te breiden? 10 ...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2017
 • 191 woorden

“HET IS MOOI OM DE KINDEREN BIJ TE BRENGEN WIE GOD IS”

383 IRS Magazine Elke zomer organiseert de gemeente De Stem van de Goede Herder in Tongeren (België) een Evangelisatieweek waarbij veel vrijwilligers uit Nederland komen helpen. Hermen en Mieke Nijsink draaiden vorig jaar mee met het kinderwerk van de Evangelisatieweek. Hoe hebben zij dit ervaren? Wat vonden jullie bijzonder aan de Evangelisatieweek? Hermen: “Het is mooi om met die kinderen te mogen delen wat Jezus

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2017
 • 418 woorden