Zoekresultaten
Perioden
Meer
Minder
Jaar
Meer
Minder
Auteur
Meer
Minder

De dwaze van God

Dat is de titel van het Franse boek van Juan Fernandez dat zojuist is verschenen bij uitg. Pierre Marcel, 29, rue de Bourg, CH-1002 Lausanne (151 blz.) U kunt het bij de boekhandel bestellen. Fernandez zond het ons met een verzoek het te recenseren in ons blad. Op p. 4 vindt u de voorpagina van 'Le fou de Dieu'.

 • In de Rechte Straat
 • 1 December 1986
 • 2284 woorden

OVERDENKING

over Ps. 63, uitgesproken op de comitëdag in Barneveld door T. Vanhuysse op 28 november.

 • In de Rechte Straat
 • 1 January 1989
 • 1142 woorden

Jaarcijfers 2001

Inditaugustus/septembernummer brengt de penningmeester namens het bestuur verslag uit over de financiéle stand van zaken betreffende het boekjaar 2001. Het bestuur en de medewerkers op kantoor zijn dankbaar dat het werk van de IRS ook in het verslagjaar kon voortgaan. Deze dankbaarheid gaat in de eerste plaats uit...

 • In de Rechte Straat
 • 1 August 2002
 • 595 woorden

Financiële zaken

levensonderhoud van de beide Poolse voormalige priesters opnieuw voor rekening van IRS. U zult begrijpen dat het bestuur dankbaar is dat zij deze hulp heeft mogen... zusterorganisatie van de IRS in Polen de nodige investeringen gaat vragen. Vormen van steun Dit jaar heeft u, als lezer van ons maandblad, behalve voor het abonnementsgeld, vier maal een acceptgiro ontvangen. Hiermee steunde u een bepaald project van IRS of het werk van IRS in het algemeen. Bij het...

 • In de Rechte Straat
 • 1 December 2002
 • 493 woorden

Van het bestuur

524 Metamorfose Ons magazine is geheel vernieuwd: een nieuwe eigentijdse vormgeving, in fullcolour... ). Wegwijsbeurs Mede dankzij verschillende sponsors was IRS vertegenwoordigd op de Wegwijsbeurs. Dagelijks waren leden van bestuur en comités aanwezig om bestaande... vele kinderen gingen aan de slag met de kleurplaat. Velen hebben zich opgegeven voor een gratis proefexemplaar van ons magazine. Ook zij hebben dit...

 • In de Rechte Straat
 • 1 December 2002
 • 496 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

kantoor. En la Calle Recta Spaanstalig magazine Dit tweemaandelijks periodiek schenkt veel aandacht aan Bijbelstudie, meditatie en aan vragen van rooms... zijn van een antwoord. Binnenkort zal deze lectuur voor een gering bedrag worden aangeboden in het Spaanse magazine ECR. Zo worden mensen die soms in de... , die vragen hebben over de leer van hun kerk en zich daar steeds minder thuis voelen. Heel duidelijk blijkt, dat, nu IRS zich meer en meer richt op de...

 • In de Rechte Straat
 • 1 December 2002
 • 1165 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

1115 Nederland Op de vernieuwde uitgave van ons magazine ontvingen we de achterliggende tijd veel... verstrekt. IRS vraagt deze vergoeding voor de lectuur niet alleen vanuit financieel oogpunt. We proberen hiermee te voorkomen dat de lectuur terechtkomt... , om welke reden dan ook, onbeantwoord. Aangezien IRS een goede communicatie en inzichtelijke rapportages noodzakelijk acht als minimale voorwaarden...

 • In de Rechte Straat
 • 1 February 2003
 • 1159 woorden

IRS-projecten in vogelvlucht

computerprogramma dat IRS gebruikte om de adressen te beheren van abonnees, donateurs, begunstigers en van de lezers van het Spaanse magazine En la Calle Recta... 1205 Nederland Nadat ons magazine in de achterliggende tijd een flinke metamorfose heeft onder gaan, is nu ook het kantoor aan de beurt, j Wellicht is het u bekend dat IRS de kantoorruimte in Bennekom huurt. De laatste paar jaar werd aan de huisvesting...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2003
 • 1244 woorden

Financiële zaken

558 I n dit tweede kwartaalblad van de Istichting IRS brengt de penningmeester namens het bestuur verslag uit over de financiële stand van zaken betreffende het boekjaar 2002. Het bestuur en de medewerkers op kantoor zijn dankbaar dat het werk van IRS ook in het... verslagjaar 2002 In het jaar 2002 werden vele initiatieven ontplooid om het waardevolle werk van stichting IRS uit te dragen. Het stemt het bestuur tot...

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2003
 • 593 woorden

Door Christus is God in mij

606 A ls je de leerstellige verontreinigingen (bij de roomskatholieke vromen van vóór de Reformatie) wegvijlt, houd je goud over." Met deze stelling van dr. W.J. op 't Hof in het vorige nummer van dit IRS-magazine ben ik het van harte eens. D at neemt niet weg dat wij nog altijd heel dankbaar zijn voor Gods barmhartige ingrijpen in de zestiende eeuw, toen de kern van het Evangelie opnieuw in het volle licht kwam te

 • In de Rechte Straat
 • 1 May 2003
 • 634 woorden